Blog Tin Học

Tìm hoặc thay thế văn bản và số trên trang tính

Để tìm nội dung nào đó, hãy nhấn Ctrl+F hoặc đi tới Trang đầu >Tìm nội & Chọn >Tìm.

Tìm văn bản hoặc số trong sổ làm việc hoặc trang tính bằng cách nhấn Ctrl+F

Xem thêm: Tìm và thay thế trong excel

 1. Trong hộp Tìm gì: , hãy nhập văn bản hoặc số bạn muốn tìm.

 2. Tham khảo: Cách dùng hàm MIN, MAX trong Excel đơn giản, dễ hiểu nhất

  Bấm Tìm Tiếp để chạy tìm kiếm của bạn.

 3. Bạn có thể xác định rõ tìm kiếm của mình nếu cần:

  • Trong: Để tìm kiếm dữ liệu trong trang tính hoặc trong toàn bộ sổ làm việc, hãy chọn Trang tính hoặc Sổ làm việc.

  • Tham khảo: Cách thêm, chèn ký tự vào giữa các chuỗi dữ liệu trong Excel

   Tìm kiếm: Bạn có thể chọn tìm kiếm Theo Hàng (mặc định) hoặc Theo Cột.

  • Xem trong: Để tìm kiếm dữ liệu có chi tiết cụ thể, trong hộp, bấm vào Công thức, Giá trị, Ghi chú hoặc Chú thích.

  • Khớp chữ hoa/thường – Kiểm tra trường hợp này nếu bạn muốn tìm kiếm dữ liệu phân biệt chữ hoa chữ thường.

  • Khớp toàn bộ nội dung ô – Chọn hộp này nếu bạn muốn tìm kiếm các ô chỉ chứa những ký tự bạn đã nhập trong hộp Tìm gì:

   Tham khảo: 3 bước để Ghép nhiều File Excel thành một File duy nhất

Bình chọn
5/5
Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest

Khám phá nhiều chủ đề khác