Blog Tin Học

Tìm hoặc thay thế văn bản và số trên trang tính

Để tìm nội dung nào đó, hãy nhấn Ctrl+F hoặc đi tới Trang đầu >Tìm nội & Chọn >Tìm.

Tìm văn bản hoặc số trong sổ làm việc hoặc trang tính bằng cách nhấn Ctrl+F

Xem thêm: Tìm và thay thế trong excel

 1. Trong hộp Tìm gì: , hãy nhập văn bản hoặc số bạn muốn tìm.

 2. Tham khảo: Excel 2013

  Bấm Tìm Tiếp để chạy tìm kiếm của bạn.

 3. Bạn có thể xác định rõ tìm kiếm của mình nếu cần:

  • Trong: Để tìm kiếm dữ liệu trong trang tính hoặc trong toàn bộ sổ làm việc, hãy chọn Trang tính hoặc Sổ làm việc.

  • Tham khảo: Cách lấy dữ liệu từ bảng này sang bảng khác trong Excel

   Tìm kiếm: Bạn có thể chọn tìm kiếm Theo Hàng (mặc định) hoặc Theo Cột.

  • Xem trong: Để tìm kiếm dữ liệu có chi tiết cụ thể, trong hộp, bấm vào Công thức, Giá trị, Ghi chú hoặc Chú thích.

  • Khớp chữ hoa/thường – Kiểm tra trường hợp này nếu bạn muốn tìm kiếm dữ liệu phân biệt chữ hoa chữ thường.

  • Khớp toàn bộ nội dung ô – Chọn hộp này nếu bạn muốn tìm kiếm các ô chỉ chứa những ký tự bạn đã nhập trong hộp Tìm gì:

   Tham khảo: Hướng dẫn các cách tạo file pdf cực đơn giản và dễ thực hiện

Bình chọn
5/5
Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest

Khám phá nhiều chủ đề khác