Blog Tin Học

Tiêu đề trang chiếu

Nếu bạn muốn ẩn toàn bộ hoặc nhiều tiêu đề trang chiếu của mình, hãy sử dụng dạng xem Trang chiếu Cái để có được tiêu đề đó. Nhân đôi bố trí trang chiếu mà bạn muốn đặt tiêu đề ẩn cho chúng. Sau đó, trên bố trí trùng lặp, di chuyển chỗ dành sẵn của tiêu đề ra ngoài trang chiếu. Sau đó, áp dụng bố trí mới cho các trang chiếu thích hợp.

Ví dụ:

Xem thêm: Tiêu đề powerpoint

 1. Trên tab Dạng xem của dải băng, trong nhóm Dạng xem bản cái, chọn Trang chiếu cái.

 2. Tham khảo: Cách điều khiển slide Powerpoint bằng hiện thoại Android và iPhone

  Trong ngăn hình thu nhỏ trang chiếu ở bên trái cửa sổ PowerPoint, bấm chuột phải vào bố trí trang chiếu (như Tiêu đề và Bố trí Nội dung)mà bạn muốn thay đổi, rồi chọn Bố trí Trùng lặp .

 3. Chọn bố trí trùng lặp.

 4. Chọn chỗ dành sẵn cho tiêu đề, kéo nó lên trên và thả ra ngoài đường biên của trang chiếu hiển thị.

  Kéo chỗ dành sẵn cho Tiêu đề lên trên và thả ra ngoài đường biên của trang chiếu hiển thị

  Tham khảo: Hướng dẫn tạo hiệu ứng trong PowerPoint

  Nếu PowerPoint không cho phép bạn kéo chỗ dành sẵn đến mức đó, hãy sử dụng Chế độ xem > Thu phóng để làm cho khu vực bề mặt trang chiếu nhỏ hơn để có đủ chỗ để di chuyển chỗ dành sẵn hoàn toàn ra khỏi trang chiếu.

 5. Đóng dạng xem Bản cái, rồi trở về dạng xem Thông thường.

 6. Chọn trang chiếu có tiêu đề bạn muốn ẩn. Bấm chuột phải vào chủ đề đó, rồi áp dụng bố trí trang chiếu “tiêu đề ẩn” mà bạn vừa tạo.

  Tiêu đề sẽ di chuyển đến vị trí ngoài trang chiếu nhưng vẫn tồn tại. Bạn có thể xem tiêu đề trang chiếu bằng cách chuyển sang dạng xem Dàn bài.

  Tham khảo: 50 mẫu slide thuyết trình luận văn thạc sĩ, khóa luận [ ĐẸP NHẤT 2021]

Bình chọn
5/5
Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest

Khám phá nhiều chủ đề khác