Blog Tin Học

Hướng dẫn cách làm bảng hiệu trên Photoshop đơn giản nhất

Trong hướng dẫn này, tôi sẽ chỉ cho bạn các kỹ thuật dễ dàng để tạo một hình nền thiết kế bảng hiệu tuyệt vời trong Photoshop CS5 và tương tự với CS6. Tôi hy vọng rằng bạn sẽ thích hướng dẫn này bởi vì nó rất thú vị và rất dễ học. Nếu bạn muốn nâng cao kỹ năng Photoshop của mình thì bạn cũng có thể khám phá những hướng dẫn sau đây.

Các bước tạo một bảng hiệu quảng cáo đơn giản

Cách làm bảng hiệu trên Photoshop

Xem thêm: Thiết kế bảng hiệu bằng photoshop

Bước 1: Tạo một tài liệu mới (Ctrl + N) kích thước 1000 × 1000.

Cách làm bảng hiệu trên Photoshop

Bước 2: Trước hết tôi sẽ thêm Hình ảnh kết cấu tường trong Photoshop để bắt đầu tạo bảng hiệu quảng cáo.

Cách làm bảng hiệu trên Photoshop

Bước 3: Sau khi thêm kết cấu tường, chọn “Rectangle Tool” từ bảng công cụ và tạo một hình chữ nhật cho toàn bộ khung vẽ với màu này # 2a0035 và đặt tên Layer “Shape Rectangle”

Cách làm bảng hiệu trên Photoshop

Đặt “Blend Mode” (Multiple) cho Layer “Shape rectangle” này.

Cách làm bảng hiệu trên Photoshop

Bước 4: Bây giờ, chọn bán kính đặt “Rounded Rectangle Tool” (40%) và tạo một hình chữ nhật có màu này # fbaf5d tên layer là “Rounded Rectangle 1”.

Cách làm bảng hiệu trên Photoshop

Bước 5: Chọn lớp hình chữ nhật rasterize nó, chọn Soft Round Brush (100px) đặt màu trắng phía trước #ffffff và vẽ mặt ngoài của lớp hình chữ nhật tròn 1 như trong bản xem trước.

Cách làm bảng hiệu trên Photoshop

Bây giờ, chọn lớp hình chữ nhật được làm tròn thứ 1 và đi đến Filter> Blur> Gaussian Blur và đặt Radius (70px).

Cách làm bảng hiệu trên Photoshop

Sau khi áp dụng hiệu ứng làm mờ Gaussian, chúng ta có được hiệu ứng đẹp trên layer hình chữ nhật thứ 1 này.

Cách làm bảng hiệu trên Photoshop

Đặt chế độ Blend Mode (Hard Light) cho Layer này

Cách làm bảng hiệu trên Photoshop

Bước 6: Chọn Rounded Rectangle Tool => Radius (40px) và tạo một hình chữ nhật với màu này #d080cb tên Layer Rounded Rectangle 2.

Cách làm bảng hiệu trên Photoshop

Chuyển đến Layer> Layer Style và áp dụng một số Tùy chọn “Blending Options” trên Layer “Rounded Rectangle 2” này.

Drop Shadow

Cách làm bảng hiệu trên Photoshop

Inner Shadow

Cách làm bảng hiệu trên Photoshop

Sau khi áp dụng các tùy chọn phối này, chúng ta sẽ có hiệu ứng mới trên Layer hình chữ nhật thứ 2.

Cách làm bảng hiệu trên Photoshop

Bước 7: Bây giờ là lúc để thêm Texture gỗ đầu tiên trong Photoshop.

Cách làm bảng hiệu trên Photoshop

Bây giờ, giữ phím Alt và nhấp chuột trái vào giữa Layer kết cấu gỗ thứ 1 và Layer hình chữ nhật tròn thứ 2, kết cấu gỗ được hợp nhất vào Layer hình chữ nhật.

Cách làm bảng hiệu trên Photoshop

Bước 8: Chọn công cụ “Rounded Rectangle Tool” đặt bán kính Radius (40px) và tạo một hình chữ nhật có màu trắng #ffffff, nhỏ hơn một chút sau đó là Layer Rounded Rectangle 2, đặt tên là Layer Rounded Rectangle 3.

Cách làm bảng hiệu trên Photoshop

Đi đến Tùy chọn “Blending Option” và áp dụng Drop Shadow trên Layer hình chữ nhật này.

Tham khảo: 4 công cụ giúp bạn dễ dàng xóa vật thể trong Photoshop

Cách làm bảng hiệu trên Photoshop

Sau khi áp dụng bóng đổ, chúng ta có được hiệu ứng đẹp trên Layer Rounded Rectangle 3.

Cách làm bảng hiệu trên Photoshop

Tham khảo thêm: Cách tính tỷ lệ biển quảng cáo đúng tiêu chuẩn dễ thu hút khách hàng

Bước 9: Bây giờ chúng tôi thêm hình ảnh kết cấu gỗ thứ 2 trong Photoshop Adobe.

Cách làm bảng hiệu trên Photoshop

Lặp lại (bước 8), giữ phím Alt và nhấp chuột trái vào giữa Layer 2 và Layer 3, sau đó kết cấu hợp nhất vào Layer 3.

Cách làm bảng hiệu trên Photoshop

Bước 10: Tạo Layer trên cùng mới của tất cả các Layer, chọn “Soft Round Brush” với (200px) và đặt màu nền trước màu đen # 000000, vẽ trên khu vực hình chữ nhật xuống như trong bản xem trước.

Cách làm bảng hiệu trên Photoshop

Giảm Opacity (20%) của Layer hình dạng cọ này.

Cách làm bảng hiệu trên Photoshop

Bước 11: Chọn Rounded Rectangle Tool một lần nữa đặt Bán kính Radius (40%) và vẽ hình chữ nhật có màu trắng #ffffff nhược điểm của tất cả các Layer hình chữ nhật được làm tròn.

Cách làm bảng hiệu trên Photoshop

Đi đến Blending Option và áp dụng Stroke trên Layer hình chữ nhật này.

Cách làm bảng hiệu trên Photoshop

Cách làm bảng hiệu trên Photoshop

Đặt Blend Mode thành (Darken) của Layer hình chữ nhật này.

Cách làm bảng hiệu trên Photoshop

Bước 12: Tạo Layer mới, chọn bất kỳ Soft Brush nào và tạo một số điểm với màu này # ebd29f.

Cách làm bảng hiệu trên Photoshop

Đặt Blend Mode chọn (Multiple) cho Layer

Cách làm bảng hiệu trên Photoshop

Bước 13: Bây giờ tôi sẽ gõ một số văn bản, ở đây tôi đang sử dụng Vanilla Whale Font, bạn có thể sử dụng bất kỳ phông chữ nào bạn thích.

Cách làm bảng hiệu trên Photoshop

Đặt Fill (0%) của Layer văn bản này.

Cách làm bảng hiệu trên Photoshop

Chuyển đến Layer> Layer Style và áp dụng một số Blending Options trên Layer văn bản này.

Tham khảo thêm: Cách làm bảng hiệu handmade vô cùng ấn tượng và đẹp mắt

Drop Shadow

Cách làm bảng hiệu trên Photoshop

Inner Shadow

Cách làm bảng hiệu trên Photoshop

Color Overlay

Cách làm bảng hiệu trên Photoshop

Khi chúng tôi áp dụng các kiểu lớp này, chúng tôi nhận được bản xem trước tuyệt vời.

Tham khảo: File thiết kế là gì? Các định dạng file thiết kế phổ biến

Cách làm bảng hiệu trên Photoshop

Bước 14: Chọn “Custom Shape Tool” và vẽ hình tròn với màu đen # 000000.

Cách làm bảng hiệu trên Photoshop

Chọn “Eraser Tool” và xóa vùng một bên của vòng tròn này như trong hình bên dưới.

Cách làm bảng hiệu trên Photoshop

Nhân đôi layer hình tròn này và đặt nó ở góc trái như trong bản xem trước.

Cách làm bảng hiệu trên Photoshop

Bước 15: Chọn “Rounded Rectangle Tool” đặt bán kính Radius (40%) và gắn lại một hình chữ nhật tròn nhỏ với màu này # ebd29f.

Cách làm bảng hiệu trên Photoshop

Chuyển đến Layer> Layer Style và áp dụng một số Blending Options.

Inner Shadow

Cách làm bảng hiệu trên Photoshop

Bevel and Emboss

Cách làm bảng hiệu trên Photoshop

Satin

Cách làm bảng hiệu trên Photoshop

Gradient Overlay

Cách làm bảng hiệu trên Photoshop

Sau khi áp dụng các tùy chọn “blending options” này, chúng ta có được hiệu ứng tuyệt vời trên Layer hình chữ nhật tròn nhỏ.

Cách làm bảng hiệu trên Photoshop

Bước 16: Chọn Custom Shape Tool và vẽ một hình tròn với màu này # ebd29f.

Nhấp chuột phải vào Layer hình chữ nhật tròn nhỏ chọn tùy chọn (Copy Layer Style) sau đó nhấp chuột phải vào Layer hình tròn và chọn (Paste Style Style) chúng ta sẽ có được các hiệu ứng tương tự trên Layer hình tròn mà chúng ta áp dụng.

Bây giờ, chọn Layer hình chữ nhật tròn nhỏ và nhấn (Ctrl + J) để nhân đôi nó và đặt nó ở phía trên của Layer hình tròn như trong bản xem trước.

Cách làm bảng hiệu trên Photoshop

Bây giờ, chọn lớp hình chữ nhật tròn và lớp hình tròn, nhấn (Ctrl + J) nhân đôi các lớp này nhiều lần và tạo chuỗi như trong bản xem trước.

Cách làm bảng hiệu trên Photoshop

Bây giờ chuỗi bên phải đã hoàn tất, chọn tất cả các lớp chuỗi trùng lặp và hợp nhất (Ctrl + E) chúng bây giờ chúng ta có một lớp chuỗi. Nhân đôi layer này, đặt chuỗi này trùng lặp layer bên trái.

Bước 17: Trong bước này, tạo Layer mới, chọn bất kỳ Soft Brush (100px) và tô màu đen # 000000.

Giảm Opacity (30%) của Layer brush shape này.

Cách làm bảng hiệu trên Photoshop

Sau khi hoàn thành thủ tục này, chúng tôi nhận được một bảng hiệu tuyệt vời trong bản xem trước cuối cùng.

Tham khảo thêm: Tìm hiểu các chất liệu làm bảng hiệu quảng cáo phổ biến hiện nay

Hy vọng, với hướng dẫn tham khảo về cách làm bảng hiệu trên Photoshop trên đây, bạn sẽ dễ dàng và nhanh chóng tự thiết kế bảng hiệu cho riêng mình ấn tượng nhất!

Công ty Cổ phần Xây dựng và Nội thất Aeros

Miễn phí 100% phí thiết kế bảng hiệu đẹp

Email: Hotro.blogtinhoc@gmail.com

Hotline: 0368010880

Tham khảo: Kiến thức cơ bản về chỉnh sửa ảnh trong Photoshop

Bình chọn
5/5
Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest

Khám phá nhiều chủ đề khác