Blog Tin Học

Tạo danh sách thả xuống

Việc nhập dữ liệu sẽ nhanh hơn và chính xác hơn khi bạn hạn chế giá trị ô với những lựa chọn từ danh sách thả xuống.

Bắt đầu bằng cách tạo danh sách các mục nhập hợp lệ trên một trang tính, rồi sắp xếp hoặc sắp xếp lại các mục nhập để chúng xuất hiện theo thứ tự bạn muốn. Sau đó, bạn có thể sử dụng các mục nhập làm nguồn cho danh sách dữ liệu thả xuống. Nếu danh sách không lớn, bạn có thể dễ dàng tham khảo danh sách và nhập các mục nhập trực tiếp vào công cụ xác nhận tính hợp lệ dữ liệu.

Xem thêm: Tạo bảng chọn trong excel

 1. Để tạo danh sách mục nhập hợp lệ cho danh sách thả xuống, hãy nhập nội dung vào một cột hoặc một hàng không chứa ô trống trong trang tính.

 2. Tham khảo: Hướng dẫn cách chèn thêm ký tự vào đầu hoặc cuối của chuỗi ký tự trong Excel

  Chọn ô bạn muốn hạn chế dữ liệu nhập vào.

 3. Trên tab Dữ liệu, bên dưới Công cụ, bấm vào Xác nhận tính hợp lệ dữ liệu hoặc Xác thực.

  Menu dữ liệu trong thanh công cụ Excel với Xác nhận tính hợp lệ dữ liệu đã được chọn

 4. Tham khảo: Hàm IF – các công thức được kết hợp với nhau và tránh các rắc rối

  Bấm vào tab Cài đặt, rồi trong menu bật lên Cho phép, bấm vào Danh sách.

 5. Bấm vào hộp Nguồn, rồi chọn danh sách các mục nhập hợp lệ trên trang tính của bạn.

  Hộp thoại sẽ thu nhỏ cực tiểu để giúp bạn xem trang tính dễ dàng hơn.

 6. Nhấn RETURN hoặc bấm vào nút Bung rộng để khôi phục hộp thoại và sau đó bấm vào OK.

  Tham khảo: Tính tuổi trong Excel nhanh chóng với hàm YEAR và DATEDIF

Bình chọn
5/5
Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest

Khám phá nhiều chủ đề khác