Blog Tin Học

Hàm SUM

Mục này sẽ thảo luận một số biện pháp tốt nhất để làm việc với hàm SUM. Hầu hết các biện pháp này đều có thể áp dụng để làm việc với các hàm khác.

Phương pháp =1+2 hoặc =A+B – Mặc dù bạn có thể nhập =1+2+3 hoặc =A1+B1+C2 và nhận được kết quả đầy đủ, chính xác nhưng các phương pháp này dễ dẫn đến lỗi vì một vài lý do:

Xem thêm: Sum là hàm gì

 1. Lỗi chính tả – Hãy tưởng tượng bạn cố gắng nhập thêm giá trị và/hoặc nhập giá trị lớn hơn nhiều như sau:

  • =14598.93+65437.90+78496.23

  Sau đó, cố gắng xác thực rằng mục nhập của bạn là chính xác. Sẽ dễ dàng hơn nhiều nếu đặt các giá trị này vào các ô riêng lẻ, rồi dùng công thức SUM. Ngoài ra, bạn có thể định dạng các giá trị khi ở trong ô, làm cho các giá trị dễ đọc hơn nhiều so với khi ở trong công thức.

 2. Lỗi #VALUE! do tham chiếu văn bản thay vì số

  Tham khảo: Pro là gì? Những ý nghĩa của từ Pro mà có thể bạn chưa biết

  Nếu bạn sử dụng công thức có dạng:

  • =A1+B1+C1 hoặc =A1+A2+A3

  Ví dụ xây dựng công thức kém. Công thức trong ô D2 là =A2+B2+C2

  Công thức của bạn có thể bị hỏng nếu có bất kỳ giá trị nào không phải dạng số (văn bản) trong các ô được tham chiếu, lúc này công thức sẽ trả về lỗi #VALUE! . Hàm SUM sẽ bỏ qua giá trị văn bản và chỉ cung cấp cho bạn tổng các giá trị số.

  Xây dựng công thức phù hợp. Thay vì =A2+B2+C2, công thức của ô D2 là =SUM(A2:C2)

 3. Lỗi #REF! do xóa hàng hoặc cột

  Lỗi #REF! xảy ra do việc xóa một cột. Công thức đã thay đổi thành =A2+#REF!+B2

  Nếu bạn xóa một hàng hoặc cột thì công thức sẽ không cập nhật để loại trừ hàng đã xóa và công thức sẽ trả về lỗi #REF! , trong khi hàm SUM sẽ tự động cập nhật.

  Hàm SUM sẽ tự động điều chỉnh cho các hàng và cột đã chèn hoặc đã xóa

 4. Công thức sẽ không cập nhật các tham chiếu khi chèn hàng hoặc cột

  Công thức =A+B+C sẽ không cập nhật nếu bạn thêm hàng

  Tham khảo: Đào tạo kế toán máy – KEY AS

  Nếu bạn chèn một hàng hay cột thì công thức sẽ không cập nhật để bao gồm hàng mới được thêm vào, trong khi hàm SUM sẽ tự động cập nhật (miễn là bạn không nằm ngoài phạm vi được tham chiếu trong công thức). Điều này đặc biệt quan trọng nếu bạn mong đợi công thức của mình được cập nhật và điều này không xảy ra, vì công thức sẽ cho bạn các kết quả không hoàn chỉnh mà bạn có thể không nắm được.

  Ví dụ mô tả công thức SUM sẽ tự động bung rộng từ =SUM(A2:C2) thành =SUM(A2:D2) khi một cột được chèn vào

 5. Hàm SUM kết hợp cùng Tham chiếu Ô riêng lẻ so với Phạm vi

  Sử dụng công thức có dạng:

  • =SUM(A1,A2,A3,B1,B2,B3)

  Cũng dễ bị lỗi tương đương khi chèn hoặc xóa các hàng trong phạm vi được tham chiếu vì cùng lý do. Tốt hơn, bạn nên sử dụng các phạm vi riêng lẻ, như:

  • =SUM(A1:A3,B1:B3)

  Công thức sẽ cập nhật khi thêm hoặc xóa hàng.

  Tham khảo: Criteria là gì và cấu trúc từ Criteria trong câu Tiếng Anh

Bình chọn
5/5
Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest

Khám phá nhiều chủ đề khác