Blog Tin Học

Phân phối chương trình Ngữ văn 7 theo công văn 4040

PHÒNG GD&ĐT…

TRƯỜNG THCS …

Xem thêm: Phân phối chương trình ngữ văn 7

CHƯƠNG TRÌNH MÔN NGỮ VĂN 7

Năm học 2021 – 2022

I. Kế hoạch dạy học

Cả năm: 35 tuần (140 tiết)

Học kì I: 18 tuần (72 tiết)

Học kì II: 17 tuần (68 tiết)

II. Quy định về cột điểm

Học kì

Điểm KT thường xuyên

Điểm KT định kì

Hệ số 1

Hệ số 2 (giữa kì)

Hệ số 3 (cuối kì)

I

4 cột

1 cột

1 cột

II

4 cột

1 cột

1 cột

III. Phân phối chương trình

HỌC KÌ I

Tuần

Tiết

Bài dạy/Chủ đề

Ghi chú

1

1, 2

Cổng trường mở ra;

Chủ đề 1

(từ tiết 1 đến tiết 8)

3

Mẹ tôi

4

Cuộc chia tay của những con búp bê

2

5

Cuộc chia tay của những con búp bê

6

Liên kết trong văn bản

7

Bố cục trong văn bản

8

Mạch lạc trong văn bản

3

9

Từ ghép

Tham khảo: Đề thi Violympic Toán lớp 11

Tham khảo: Sinh học 11 Bài 20: Cân bằng nội môi

10, 11, 12

Chủ đề: Ca dao

(Khuyến khích học sinh tự đọc các bài ca dao còn lại.)

Những câu hát về tình cảm gia đình (dạy bài 1)

Những câu hát về tình yêu quê hương, đất nước, con người (dạy bài 4)

Những câu hát than thân (dạy bài 2)

Những câu hát châm biếm (dạy bài 1)

4

13

Từ láy

Tham khảo: Đề thi Violympic Toán lớp 11

14

Quá trình tạo lập văn bản

Tích hợp thành một bài: tập trung vào Phần I, Bài “Quá trình tạo lập văn bản”; Phần II, Bài “Luyện tập tạo lập văn bản”.

15

Luyện tập tạo lập văn bản

16

Đại từ

Tham khảo: Đề thi Violympic Toán lớp 11

5

Tham khảo: Đề thi Violympic Toán lớp 11

17

Sông núi nước Nam

Tham khảo: Đề thi Violympic Toán lớp 11

18

Phò giá về kinh.

Tham khảo: Đề thi Violympic Toán lớp 11

19, 20

Từ Hán Việt + Từ Hán Việt (tiếp theo)

– Tích hợp thành một bài: tập trung vào Phần II, III, Bài “Từ Hán Việt”; Phần I Bài “Từ Hán Việt” (tiếp theo).

– Khuyến khích học sinh tự đọc: Phần I. Đơn vị cấu tạo từ Hán Việt; Phần II. Luyện tập Bài “Từ HánViệt” (tiếp theo).

6

21

Tìm hiểu chung về văn biểu cảm

Tham khảo: Đề thi Violympic Toán lớp 11

22

Đặc điểm văn bản biểu cảm

Tham khảo: Đề thi Violympic Toán lớp 11

23, 24

Đề văn biểu cảm và cách làm bài văn biểu cảm

Tham khảo: Đề thi Violympic Toán lớp 11

7

25, 26

Bánh trôi nước

Tham khảo: Đề thi Violympic Toán lớp 11

27

Quan hệ từ

Tham khảo: Đề thi Violympic Toán lớp 11

28

Luyện tập cách làm văn bản biểu cảm

Tham khảo: Đề thi Violympic Toán lớp 11

8

29

Luyện tập cách làm văn bản biểu cảm

Tham khảo: Đề thi Violympic Toán lớp 11

30

Chữa lỗi về quan hệ từ

Tham khảo: Đề thi Violympic Toán lớp 11

31, 32

Qua đèo Ngang

Tham khảo: Đề thi Violympic Toán lớp 11

9

33, 34

Bạn đến chơi nhà

Tham khảo: Đề thi Violympic Toán lớp 11

35, 36

Ôn tập kiểm tra giữa kì

Tham khảo: Đề thi Violympic Toán lớp 11

10

37, 38

Kiểm tra giữa kì

Tham khảo: Đề thi Violympic Toán lớp 11

39, 40

Tham khảo: Đề thi Violympic Toán lớp 11

– Tích hợp thành một bài, tập trung vào Phần Luyện tập của mỗi bài.

– Khuyến khích học sinh tự đọc:

+ Phần I. Thế nào là từ đồng nghĩa, phần II. Các loại từ đồng nghĩa

+ Phần I. Thế nào là từ trái nghĩa, phần II. Sử dụng từ trái nghĩa

Tham khảo: Trắc nghiệm lịch sử 12 bài 26: Đất nước trên đường đổi mới đi lên chủ nghĩa xã hội 1986 – 2000

+ Phần I. Thế nào là từ đồng âm, bài tập 1 phần III Luyện tập

11

41

Từ đồng nghĩa + Từ trái nghĩa + Từ đồng âm

Tham khảo: Đề thi Violympic Toán lớp 11

42, 43

Cách lập ý của bài văn biểu cảm

Tham khảo: Đề thi Violympic Toán lớp 11

44

Cảm nghĩ trong đêm thanh tĩnh

Tham khảo: Đề thi Violympic Toán lớp 11

12

45

Trả bài kiểm tra giữa kì

Tham khảo: Đề thi Violympic Toán lớp 11

46

Ngẫu nhiên viết nhân buổi mới về quê

Tham khảo: Đề thi Violympic Toán lớp 11

47, 48

– Các yếu tố tự sự, miêu tả trong văn biểu cảm

– Luyện nói: Văn biểu cảm về sự vật, con người

Tích hợp thành một bài: tập trung hướng dẫn học sinh rèn kỹ năng biểu cảm bằng lời nói có các yếu tố tự sự, miêu tả.

13

49

Cảnh khuya.

Tham khảo: Đề thi Violympic Toán lớp 11

50

Rằm tháng giêng

Tham khảo: Đề thi Violympic Toán lớp 11

51

Thành ngữ

Tham khảo: Đề thi Violympic Toán lớp 11

52

Cách làm bài văn biểu cảm về tác phẩm văn học (chọn ngữ liệu phù hợp)

Tham khảo: Đề thi Violympic Toán lớp 11

14

53, 54

Tiếng gà trưa

Tham khảo: Đề thi Violympic Toán lớp 11

55

Điệp ngữ

Tham khảo: Đề thi Violympic Toán lớp 11

56

Chơi chữ

Tham khảo: Đề thi Violympic Toán lớp 11

15

57

Luyện nói: Phát biểu cảm nghĩ về tác phẩm văn học

Khuyến khích tự đọc: Làm thơ lục bát

58, 59

Một thứ quà của lúa non: Cốm

Tham khảo: Đề thi Violympic Toán lớp 11

60

Chuẩn mực sử dụng từ

Tham khảo: Đề thi Violympic Toán lớp 11

16

61, 62

Mùa xuân của tôi + HDĐT: Sài Gòn tôi yêu

Tham khảo: Đề thi Violympic Toán lớp 11

63, 64

Ôn tập văn biểu cảm

Tham khảo: Đề thi Violympic Toán lớp 11

17

65

Luyện tập chuẩn mực sử dụng từ

Tham khảo: Đề thi Violympic Toán lớp 11

66, 67

Ôn tập tác phẩm trữ tình

Khuyến khích HS tự đọc: Quan Âm Thị Kính

68

Ôn tập Tiếng Việt

Khuyến khích tự thực hiện: Chương trình địa phương phần TV

18

69

Ôn tập Tiếng Việt

70, 71

Kiểm tra cuối học kì I

72

Trả bài kiểm tra kì I

Tham khảo: Đề thi Violympic Toán lớp 11

Bình chọn
5/5
Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest

Khám phá nhiều chủ đề khác