Blog Tin Học

Các định dạng tệp được hỗ trợ trong PowerPoint

Sử dụng tệp > Lưu dưới dạng để lưu bản trình bày của bạn dưới dạng một trong các loại tệp được liệt kê bên dưới.

Định dạng tệp mặc định PowerPoint phiên bản 2007 trở lên là .pptx.

Xem thêm: Phần mở rộng file template của powerpoint là gì

Loại tệp

Phần mở rộng

Sử dụng để lưu

PowerPoint Bản trình bày

.pptx

Bản trình bày mà bạn có thể mở trên PC theo phiên bản PowerPoint 2007 và mới hơn hoặc bạn có thể mở trên máy Mac trong PowerPoint 2008 và các phiên bản mới hơn.

Bạn cũng có thể mở bản trình bày trên bất kỳ thiết bị di động nào đã PowerPoint cài đặt.

PowerPoint Macro-Enabled bày

.pptm

Bản trình bày chứa Visual Basic for Applications mã (VBA).

PowerPoint bày 97-2003

.ppt

Một bản trình bày mà bạn có thể mở PowerPoint 97 đến Office PowerPoint 2003.

Định dạng Tài liệu PDF

.pdf

Định dạng PostScript điện tử nền tảng Web được phát triển bởi Adobe Systems duy trì định dạng tài liệu và cho phép chia sẻ tệp.

Định dạng Tài liệu XPS

.xps

Định dạng giấy điện tử mới để trao đổi tài liệu theo biểu mẫu cuối cùng của chúng.

PowerPoint Mẫu Thiết kế

.potx

Mẫu bản PowerPoint mà bạn có thể sử dụng để định dạng các bản trình bày trong tương lai.

PowerPoint Macro-Enabled Thiết kế

.potm

Mẫu bao gồm macro được phê duyệt trước mà bạn có thể thêm vào mẫu để sử dụng trong bản trình bày.

PowerPoint Mẫu Thiết kế 97-2003

.pot

Mẫu mà bạn có thể mở trong PowerPoint 97 đến Office PowerPoint 2003.

Chủ đề Office

.thmx

Một biểu định kiểu bao gồm định nghĩa về chủ đề màu, chủ đề phông chữ và chủ đề hiệu ứng.

PowerPoint Hiển thị

Tham khảo: Những mẫu Slide mở đầu đẹp và vấn tượng

.ppsx

Bản trình bày luôn mở ở dạng xem Trình Chiếu chứ không phải ở dạng xem Thông thường.

PowerPoint Macro-Enabled Chiếu

.ppsm

Trình chiếu bao gồm macro được phê duyệt trước mà bạn có thể chạy từ bên trong một trình chiếu.

PowerPoint chiếu 97-2003

.pps

Một trình chiếu mà bạn có thể mở trong PowerPoint 97 đến Office PowerPoint 2003.

PowerPoint Add-In

.ppam

Phần bổ trợ lưu trữ các lệnh tùy chỉnh, Visual Basic for Applications mã (VBA) và các tính năng chuyên biệt như phần bổ trợ.

PowerPoint bản 97-2003 Add-In

.ppa

Một phần bổ trợ mà bạn có thể mở trong PowerPoint 97 đến Office PowerPoint 2003.

PowerPoint Bản trình bày XML

.xml

Bản trình bày ở định dạng tệp hỗ trợ XML chuẩn.

MPEG-4 Video

.mp4

Bản trình bày được lưu dưới dạng video.

Định dạng tệp MP4 sẽ phát trên nhiều trình phát đa phương tiện, chẳng hạn Windows Media Player.

Windows Media Video

.wmv

Bản trình bày được lưu dưới dạng video.

Định dạng tệp WMV sẽ phát trên nhiều trình phát phương tiện.

GIF (Dạng thức Trao đổi Đồ họa)

.gif

Tham khảo: 50 mẫu slide thuyết trình luận văn thạc sĩ, khóa luận [ ĐẸP NHẤT 2021]

Trang chiếu dưới dạng đồ họa để sử dụng trên các trang web.

Định dạng tệp GIF bị giới hạn ở hỗ trợ 256 màu. Vì vậy, việc quét ảnh như hình minh họa sẽ hiệu quả hơn. Ảnh GIF cũng có thể phù hợp để vẽ đường, hình ảnh đen trắng và văn bản nhỏ chỉ cao vài điểm ảnh. Ảnh GIF cũng hỗ trợ ảnh động.

Định dạng Tệp JPEG (Joint Photographic Experts Group)

.jpg

Tham khảo: 50 mẫu slide thuyết trình luận văn thạc sĩ, khóa luận [ ĐẸP NHẤT 2021]

Trang chiếu dưới dạng đồ họa để sử dụng trên các trang web.

Định dạng tệp JPEG hỗ trợ 16 triệu màu và phù hợp nhất cho ảnh và đồ họa phức tạp.

Định dạng PNG (Đồ họa Mạng Di động)

.png

Tham khảo: 50 mẫu slide thuyết trình luận văn thạc sĩ, khóa luận [ ĐẸP NHẤT 2021]

Trang chiếu dưới dạng đồ họa để sử dụng trên các trang web.

PNG đã được World Wide Web Consortium (W3C) phê duyệt là tiêu chuẩn để thay thế ảnh GIF. PNG không hỗ trợ hoạt hình như GIF và một số trình duyệt cũ hơn không hỗ trợ định dạng tệp này. PNG hỗ trợ nền trong suốt.

TIFF (Định dạng Tệp Hình ảnh Thẻ)

.tif

Tham khảo: 50 mẫu slide thuyết trình luận văn thạc sĩ, khóa luận [ ĐẸP NHẤT 2021]

Trang chiếu dưới dạng đồ họa để sử dụng trên các trang web.

TIFF là định dạng tệp tốt nhất để lưu trữ hình ảnh được ánh xạ bit trên máy tính cá nhân. Đồ họa TIFF có thể có bất kỳ độ phân giải nào và chúng có thể ở dạng đen trắng, theo tỷ lệ xám hoặc màu.

Bitmap Độc lập Thiết bị

.bmp

Tham khảo: 50 mẫu slide thuyết trình luận văn thạc sĩ, khóa luận [ ĐẸP NHẤT 2021]

Trang chiếu dưới dạng đồ họa để sử dụng trên các trang web.

Bitmap là một bản trình bày bao gồm các hàng và cột nét, của hình ảnh đồ họa trong bộ nhớ máy tính. Giá trị của mỗi dot (cho dù nó có được điền hay không) được lưu trữ trong một hoặc nhiều bit dữ liệu.

Windows Metafile

.wmf

Trang chiếu dưới dạng đồ họa 16 bit (để sử dụng với Microsoft Windows 3.x trở lên).

Siêu Windows Cao cấp

.emf

Trang chiếu dưới dạng đồ họa 32 bit (để sử dụng với Microsoft Windows 95 trở lên).

Dàn bài/RTF

.rtf

Dàn bài của bản trình bày dưới dạng tài liệu chỉ ở dạng văn bản giúp cho kích cỡ tệp nhỏ hơn và khả năng chia sẻ tệp không có macro với những người có thể không có cùng phiên bản PowerPoint hoặc hệ điều hành mà bạn có. Mọi văn bản trong ngăn ghi chú sẽ không được lưu với định dạng tệp này.

PowerPoint Bản trình bày Hình ảnh

.pptx

Một PowerPoint bản trình bày nơi từng trang chiếu đã được chuyển đổi thành ảnh. Việc lưu tệp dưới dạng ảnh PowerPoint trình bày bằng ảnh sẽ giảm kích thước tệp. Tuy nhiên, một số thông tin sẽ bị mất.

Bản trình bày XML Mở Nghiêm ngặt

.pptx

Một bản trình bày trong phiên bản nghiêm ngặt ISO của định PowerPoint tệp Bản trình bày.

Bản trình bày OpenDocument

.odp

Bạn có thể lưu tệp PowerPoint để có thể mở chúng trong các ứng dụng bản trình bày có sử dụng định dạng Bản trình bày OpenDocument, như Google Docs và OpenOffice.org Impress. Bạn cũng có thể mở bản trình bày ở định dạng .odp trong PowerPoint. Một số thông tin có thể bị mất khi lưu và mở tệp .odp.

Trang Web Tệp Đơn

.mht; .mhtml

Trang Web dưới dạng một tệp đơn có tệp .htm và tất cả các tệp hỗ trợ, như hình ảnh, tệp âm thanh, biểu định kiểu xếp tầng, tập lệnh và nhiều nội dung khác. Tốt cho việc gửi bản trình bày qua email

Trang Web

.htm; .html

Trang Web dưới dạng thư mục có tệp .htm và tất cả các tệp hỗ trợ, như hình ảnh, tệp âm thanh, biểu định kiểu xếp tầng, tập lệnh và nhiều nội dung khác. Dùng để đăng bài trên một site hoặc chỉnh sửa bằng Microsoft Office FrontPage hoặc trình soạn thảo HTML khác.

Đầu Trang

Tham khảo: Liệu bạn đã biết hết cách sắp xếp thứ tự xuất hiện trong PowerPoint chưa?

Bình chọn
5/5
Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest

Khám phá nhiều chủ đề khác