Blog Tin Học

Làm thế nào để sửa lỗi NAME?

Khi công thức của bạn có tham chiếu đến tên không được xác định trong Excel, bạn sẽ thấy tên #NAME? lỗi.

Xem ví dụ sau đây về hàm SUM tham chiếu tới Lợi nhuận, là tên chưa được xác định trong sổ làm việc.

Xem thêm: Lỗi name trong excel

Giải pháp: Xác định tên trong Trình quản lý Tên, rồi thêm tên vào công thức. Làm theo các bước sau để thực hiện điều đó:

 1. Nếu bạn đã có dữ liệu trong bảng tính và muốn gán tên cho các ô cụ thể hoặc dải ô, trước tiên, hãy chọn các ô trong bảng tính. Nếu bạn muốn tạo dải ô mới, bạn có thể bỏ qua bước này.

 2. Tham khảo: Cách copy công thức chứa tham chiếu trong Excel

  Trên tab Công thức, trong nhóm Tên được Xác định, bấm vào Xác định Tên, rồi bấm vào Xác định Tên.

 3. Nhập một tên duy nhất.

 4. Đối với Phạm vi, chọn xem bạn muốn tên chỉ sẵn dùng trong trang tính hay trong toàn bộ sổ làm việc.

 5. Nhập chú thích tùy ý.

 6. Tham khảo: Tổ hợp phím tắt chuyển sheet trong Excel hữu ích nhất

  Bấm OK.

  Phần tiếp theo là thêm tên vào công thức.

 7. Giữ con trỏ trong cú pháp công thức tại điểm mà bạn muốn thêm tên mình vừa tạo.

 8. Truy nhập tab Công thức, trong nhóm Tên được Xác định, bấm vào Dùng trong Công thức, rồi chọn tên được xác định mà bạn muốn thêm.

  Bấm vào "Dùng trong Công thức" để thêm tên được xác định vào cú pháp công thức

Để biết thêm thông tin về việc sử dụng tên được xác định, hãy xem mục Xác định và sử dụng tên trong công thức.

Tham khảo: Cách khắc phục lỗi name conflict trong excel 2010, 2013, 2016, 2020

Bình chọn
5/5
Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest

Khám phá nhiều chủ đề khác