Blog Tin Học

50 đề kiểm tra cuối học kì 2 lớp 2 môn Toán Đề thi học kì 2 môn Toán lớp 2

50 đề rà soát cuối học kì 2 lớp 2 môn Toán Đề thi học kì 2 môn Toán lớp 2

[rule_3_plain]

50 đề rà soát cuối học kì 2 lớp 2 môn Toán giúp các em học trò lớp 2 tham khảo, luyện giải đề, củng cố tri thức thật tốt để sẵn sàng cho bài thi học kỳ II sắp tới đạt kết quả cao.Thông qua 50 đề Toán lớp 2 này, các em cũng nắm được các dạng toán, bài tập thường gặp để lúc làm bài thi ko còn bỡ ngỡ nữa. Tuy nhiên, còn giúp các thầy cô giáo tham khảo, ra đề thi cho học trò của mình.Mỗi ngày, các em chỉ cần luyện giải 1 hoặc 2 đề là các em sẽ thành thục các dạng bài tập, để hoàn thành bài thi của mình xuất sắc nhất. Ngoài ra, các em có thể tham khảo thêm 39 bài Toán tăng lên lớp 2, để đạt điểm 9, 10 dễ dàng hơn.Đề ôn thi học kì 2 lớp 2 môn ToánĐề rà soát cuối học kì 2 lớp 2 môn Toán – Đề 1Đề rà soát cuối học kì 2 lớp 2 môn Toán – Đề 2Đề rà soát cuối học kì 2 lớp 2 môn Toán – Đề 3Đề rà soát cuối học kì 2 lớp 2 môn Toán – Đề 4Đề rà soát cuối học kì 2 lớp 2 môn Toán – Đề 5Đề rà soát cuối học kì 2 lớp 2 môn Toán – Đề 6(adsbygoogle=window.adsbygoogle||[]).push({})Đề rà soát cuối học kì 2 lớp 2 môn Toán – Đề 1Bài 1. Khoanh vào chữ đặt trước câu trả lời đúng:A) Các số 562; 625; 652 viết theo trật tự từ nhỏ tới lớn là:a. 562; 625; 652b. 625; 562; 652c. 652; 625; 562B) Trong các số 265; 279; 257; 297; số lớn hơn 279 là:a. 265b. 257c. 297Bài 2. Đúng ghi Đ, sai ghi S: a. 38m + 27m = 65m b.1m = 10dm c. 16cm : 4 = 12cm d.1000m = 10kmBài 3. Viết tiếp vào chỗ chấm cho thích hợp:a. 211; 212; 213; ……..; ……..; 216; ……..; 218; 219; ……..b. 510; 515;……..; 525; 530; ……..; ……..;Bài 4. Nối mỗi số với cách đọc của số đó:(adsbygoogle=window.adsbygoogle||[]).push({})Bài 5. Số ?Bài 6. Điền dấu >, <, = vào ô trống:a. 600 + 30 63b. 30 : 5 : 3 12c. 100 1000d. 400 x 2 600 + 200 Bài 7. Đặt tính rồi tính:a. 400 + 99………………………………………………b. 764 – 357………………………………………………Bài 8. Tìm x:a. 400 + x = 200 x…………………………………..…………………………………..…………………………………..…………………………………..b. 295 – x = 180…………………………………..…………………………………..…………………………………..…………………………………..Bài 9. Tìm hình tam giácHình bên có ………. hình tam giác.Viết tên các hình tam giác đó:…………………………………..…………………………………..…………………………………..…………………………………..(adsbygoogle=window.adsbygoogle||[]).push({})Bài 10. Đàn gà nhà Lan có 86 con, đã bán đi 29 con. Hỏi nhà Lan còn lại bao nhiêu con gà?Bài giải:…………………………………………….. ……………………………………………………………………………………………. ……………………………………………………………………………………………. ……………………………………………..Đề rà soát cuối học kì 2 lớp 2 môn Toán – Đề 2Bài 1: (1 điểm) Viết các số thích hợp vào chỗ trống.a) 216; 217; 228; ……….; …………..;b) 310; 320; 330; ……….; ……………;Bài 2: (1 điểm) Các số: 28, 81, 37, 72, 39, 93 viết các số sau từ nhỏ tới lớn:A. 37, 28, 39, 72, 93 , 81B. 93, 81,72, 39, 37, 28C. 28, 37, 39, 72, 81, 93D. 39, 93, 37, 72, 28, 81Bài 3: (1 điểm) Hoàn thành bảng sau:Đọc sốViết sốTrămChục Đơn vịBảy trăm chín mươi790……………………………935Bài 4: (1 điểm) Viết số thích hợp vào chỗ chấm:1m = ………dm2m 6 dm = ……..dm519cm = …….m…….cm14m – 8m = …………Bài 5: (2 điểm) Đặt tính rồi tính:84 + 19………………………………………………62 – 25………………………………………………536 + 243………………………………………………879 – 356………………………………………………Bài 6: (0,5 điểm) Khoanh vào chữ cái dưới hình được tô màu số ô vuông.(adsbygoogle=window.adsbygoogle||[]).push({})Bài 7: (1 điểm) Tìm x:a) x : 4 = 8…………………………………………………………………………………………………………………b) 4 x = 12 + 8…………………………………………………………………………………………………………………Bài 8: (1 điểm) Cho hình tứ giác ABCD như hình vẽ. Tính chu vi của hình tứ giác ABCD.Bài giải:…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………Bài 9: (1,5 điểm) Đội Một trồng được 350 cây, đội Hai trồng được ít hơn đội Một 140 cây. Hỏi đội Hai trồng được bao nhiêu cây?Bài giải:…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………Đề rà soát cuối học kì 2 lớp 2 môn Toán – Đề 3Bài 1: Nối số thích hợp với ô trống: (1 điểm)a) < 70b) > 40Bài 2: Đặt tính rồi tính (2 điểm)52 + 27………………………………………………54 – 19………………………………………………33 + 59………………………………………………71 – 29………………………………………………Bài 3: Tìm X (2 điểm)a) X – 29 = 32…………………………………………………………………………………………………………………b) X + 55 = 95…………………………………………………………………………………………………………………(adsbygoogle=window.adsbygoogle||[]).push({})Bài 4: (2 điểm) Viết số thích hợp vào chỗ trống:a) 5 dm = ……. cm40 cm = ……. dmb) 1m = ……… cm60 cm = …….. dmBài 5: (2 điểm) Lớp 2A có tất cả 28 học trò, xếp thành 4 hàng. Hỏi mỗi hàng có bao nhiêu học trò?Bài giải:…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………Bài 6 (1 điểm).Trong hình bên:Có …. hình tam giácCó ….. hình tứ giácĐề rà soát cuối học kì 2 lớp 2 môn Toán – Đề 4Bài 1: Tính nhẩm (2đ)2 x 6 = … 3 x 6 =…15 : 3 = … 24 : 4 =…27 : 3 =… 20 : 4 =…4 x 7 =… 5 x 5 =…Bài 2: Đặt tính rồi tính (2đ)356+212 857-443………. ……….…….… ..……..…….… ..……..96-48 59+27………. ……….…….… ..……..…….… ..……..Bài 3: Tính (2đ)5 x 4 +15=……………………….7 giờ + 8 giờ=…………………..30 : 5 : 3 =………………………24km : 4=………………………Bài 4: Tìm x (1đ)X x 5 =35….……………………….……………………….……………………x + 15 = 74….……………………….……………………….……………………Bài 5: Có 24 bút chì màu, chia đều cho 3 nhóm. Hỏi mỗi nhóm có mấy bút chì màu? (2 điểm)Bài giải………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………Bài 6: Mỗi chuồng có 4 con thỏ. Hỏi 5 chuồng như thế có bao nhiêu con thỏ?Bài giải………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………Bài 7: Điền số?1dm = ….…cm1m = ……. mm10dm = ….m10mm = ….cm1m = ……. dm1cm = …….mm1000m = ….km1km = ……. m10cm = ….dm1000mm = ……m Bài 8: Điền dấu (+, -, x, 🙂 vào ô trống để được phép tính đúng:452=103515=30Bài 9: Hình bên có bao nhiêu hình:a) ……… tứ giác.b) ……… tam giácĐề rà soát cuối học kì 2 lớp 2 môn Toán – Đề 5Câu 1: Đặt tính rồi tính (3đ)36 + 38 53 + 47………. ……….………. ……….………. ……….100 – 65 100 – 8………. ……….………. ……….………. ……….(adsbygoogle=window.adsbygoogle||[]).push({})Câu 2: Số? (1,5đ)a) 3 ; 5 ; 7 ; …… ; ……..b) 10 ; 12 ; 14 ; …………. ; …………..c) 18 ; 19 ; 20 ; …………….;……………Câu 3: Tìm X (1đ)a) 35 – X = 25………………………………………………………………………………………………b) 3 x X = 27………………………………………………………………………………………………Câu 4: Anh cân nặng 50kg, em nhẹ hơn anh 15 kg. Hỏi em cân nặng bao nhiêu ki – lô – gam?Gicửa ải………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………Câu 5: Mỗi nhóm có 4 học trò có 9 nhóm tương tự. Hỏi có tất cả bao nhiêu học trò?Gicửa ải………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………Đề rà soát cuối học kì 2 lớp 2 môn Toán – Đề 6Bài1: Tính453+246 = ……….752-569 =…………146+725 =………….972-146=…………Bài 2: Đặt tính rồi tính575 – 128………………………………………………………………492 – 215………………………………………………………………143 + 279………………………………………………………………Bài 3: Tìm Xa. X-428 = 176………………………………………………………………………………………………b. X+215=772………………………………………………………………………………………………Bài 4: Một shop bán đường trong ngày hôm nay bán được 453 kg đường. Buổi sáng bán được 236kg đường. Hỏi buổi chiều bán được bao nhiêu kg đường?Bài giải………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………Bài 5: Tìm các số có hai chữ số nhưng mà tổng các chữ số là 13, tích là 36………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………Bài 6: Trường tiểu học Hòa Bình có 214 học trò lớp 3 và 4. Biết số học trò lớp 3 là 119 bạn. Hỏi trường tiểu học Hòa Bình có bao nhiêu học trò lớp 4?………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………Mời các bạn tải file tài liệu để xem thêm nội dung cụ thể

Xem thêm: Kiểm tra toán học kì 2 lớp 2

[rule_2_plain]

Tham khảo: Trắc nghiệm lịch sử 11 học kì II (P5)

#đề #kiểm #tra #cuối #học #kì #lớp #môn #Toán #Đề #thi #học #kì #môn #Toán #lớp

Bình chọn
5/5
Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest

Khám phá nhiều chủ đề khác