Blog Tin Học

Hướng dẫn sử dụng VMWARE11 hiệu quả

Hướng dẫn sử dụng VMWARE 11

Sau khi cài đặt VMware 11, bạn cần cài hệ điều hành ảo mới có thể sử dụng được.

Chạy chương trình lên, vào File –> New Vitual Machine (hoặc nhấn Ctrl + N)

Cửa sổ New Vitual Machine Wizard hiện lên, chọn Custom (Advanced) –> Next

Choose the Virtual Machine Hardware Compatibility để mặc định –> Next

Guest Operating System Installation: Ở bước này bạn cần chọn phương thức cài đặt hệ điều hành, có thể là từ ổ CD/DVD (Installer disc) hay file ISO để trên máy tính (Installer disc image file). Các máy tính mới hiện nay hầu như không trang bị ổ CD/DVD nữa và thường thì chúng ta sẽ chọn cài từ file ISO. Có thể chọn ngay ở đây hoặc chọn cách cài sau (I will install the operating system later).

Tiếp theo bạn cần chọn hệ điều hành, trong mỗi hệ điều hành có nhiều phiên bản. Bạn chọn bản phù hợp với ý định cài đặt của mình.

Name the Vitual Machine: Đặt tên và vị trí lưu máy ảo. Để cho dễ quản lý, mình tạo thư mục VM trên ổ D và bỏ tất cả máy ảo vào đây.

Firmware Type: Chọn BIOS

Processor Configuration: Chọn số Processor sẽ cấp cho máy ảo. Để mặc định là 1 luôn.

Memory for the Virtual Machine: Chọn bộ nhớ Ram được cấp cho máy ảo. Cái này nên cân nhắc để phù hợp với Ram của máy thực và Ram cần thiết để đáp ứng nhu cầu của máy ảo.

Network Type: Chọn kiểu card mạng, để cho đơn giản nhất khi mới làm quen, bạn nên chọn chế độ Bridged, ngoài ra còn có các chế độ khác, ý nghĩa như sau:

  • Use bridged networking: Ở chế độ này thì card mạng trên máy ảo sẽ được gắn vào VMnet0 và VMnet0 này liên kết trực tiếp với card mạng vật lý. Khi đó máy ảo sẽ kết nối internet thông qua lớp card mạng vật lý và có chung lớp mạng với card mạng vật lý.
  • Use network address translation (NAT): Ở chế độ này thì card mạng của máy ảo kết nối với VMnet8, VNnet8 cho phép máy ảo đi internet thông qua cơ chế NAT. Lúc này lớp mạng bên trong máy ảo khác hoàn toàn với lớp mạng của card vật lý bên ngoài. IP của card mạng sẽ được cấp bởi DHCP VMnet8 cấp, trong trường hợp bạn muốn thiết lập IP tĩnh cho card mạng máy ảo bạn phải đảm bảo chung lớp mạng với VNnet8 thì máy ảo mới có thể đi internet.
  • Use host-only networking: Ở cơ chế này máy ảo được kết nối với VMnet có tính năng Host-only. VNnet Host-only kết nối ra một card mạng ảo tương ứng ngoài máy thật.

 

Select I/O Controller Types: Để mặc định –> Next

Select a Disk Type: Nếu không phải đang lab liên quan đến ổ cứng, bạn nên để chế độ mặc định là SCSI

Select a Disk: Lựa chọn ổ cứng, bạn có thể tạo mới (Create a new virtual disk) hoặc add 1 ổ cứng có sẵn khác vào (Use an existing virtual disk)

Specify Disk Capacity: Lựa chọn dung lượng sẽ cấp cho ổ cứng máy ảo. Nếu không chọn Allocate all disk space now thì việc bạn cấp bao nhiêu không ảnh hưởng ngay đến ổ cứng thật, nghĩa là dung lượng thực tế lưu trữ trên ổ cứng thật sẽ lớn dần theo mức độ sử dụng. Vì vậy cứ để dung lượng đủ lớn cho thoải mái.

Ngoài ra bạn có thể lựa chọn ổ cứng ổ sẽ lưu thành 1 file (Store virtual disk as a single file) hay tách ra làm nhiều file (Split virtual disk into multiple files)

Specify Disk File: Đặt tên và vị trí lưu ổ cứng, để mặc định thì ổ cứng sẽ được lưu luôn trong thư mục máy ảo.

Ready to Create Virtual Machine: Xem lại các lựa chọn hoặc có thể tùy chỉnh. Tất cả lựa chọn của bạn ở các bước trên có thể chỉnh lại ở đây, hoặc sau khi tạo máy ảo xong cũng có thể chỉnh lại bất cứ lúc nào bằng cách vào Settings (Ctrl + D)

Customize Hardware để sửa lại hoặc nhấn vào Finish để tạo máy ảo.

Sau khi máy ảo được tạo, như đã nói ở trên, bạn có thể chỉnh lại cấu hình phần cứng bằng cách vào Edit virtual machine settings. Bạn có thể thay đổi, thêm, bớt phần cứng như thêm ổ cứng, thêm card mạng thay đổi dung lượng Ram…

Bài viết minh họa chi tiết hình ảnh nên hơi dài rồi, các thiết lập nâng cao mình sẽ trình bày ở phần sau nhé.

Bình chọn
5/5
Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest

Khám phá nhiều chủ đề khác