Blog Tin Học

Hàm MATCH trong Excel – Cách tìm vị trí được chỉ định

Hàm MATCH và XMATCH trong Excel là một trong những hàm được áp dụng khá nhiều để trả về vị trí của các giá trị. Hãy cùng Điện máy XANH hướng dẫn cách dùng Hàm MATCH trong Excel để tìm vị trí được chỉ định nhé!

1 Công thức hàm MATCH

Hàm MATCH là hàm tìm kiếm xác định vị trí tương đối của một giá trị trong một mảng hoặc phạm vi ô.

Trong đó:

Xem thêm: Hàm trả về vị trí trong excel

Lookup_value: Giá trị mà bạn muốn tìm kiếm.

Lookup_array: Mảng hoặc dải ô bạn muốn xác định vị trí của Lookup_value. Vùng dữ liệu mà bạn chọn chỉ có thể có duy nhất 1 hàng hoặc 1 cột.

Match_type: Xác định kiểu khớp là -1; 0 và 1.

 • Kiểu khớp là 0: Trả về vị trí tương đối của giá trị trong trường hợp vùng dữ liệu chưa được sắp xếp.
 • Kiểu khớp là 1: Trả về vị trí của giá trị lớn nhất nhưng nhỏ hơn hoặc bằng giá trị cần tìm. Giả sử vùng dữ liệu được sắp xếp theo thứ tự tăng dần.
 • Kiểu khớp là -1: Trả về vị trí của giá trị nhỏ nhất nhưng lớn hơn hoặc bằng giá trị cần tìm. Giả sử vùng dữ liệu được sắp xếp theo thứ tự giảm dần.

Lưu ý: Hàm MATCH chỉ trả về vị trí đầu tiên của giá trị xuất hiện trong vùng dữ liệu nếu trong vùng dữ liệu có nhiều giá trị giống nhau.

2 Hàm XMATCH

Hàm XMATCH cũng tương tự hàm MATCH là hàm tìm kiếm xác định vị trí tương đối của một giá trị trong một mảng hoặc phạm vi ô. Tuy nhiên XMATCH có thể cùng lúc tìm kiếm vị trí của nhiều giá trị.

Lưu ý:

 • Hàm XMATCH chỉ trả về vị trí đầu tiên của giá trị xuất hiện trong vùng dữ liệu nếu trong vùng dữ liệu có nhiều giá trị giống nhau.
 • Hàm XMATCH dùng cho Microsoft Excel 365.

3 Một số ví dụ

Để hiểu sâu hơn về cách hoạt động của hàm MATCH và XMATCH, mời bạn cùng xem qua các ví dụ dưới đây.

Ví dụ về hàm MATCH và XMATCH

Dưới đây là hồ sơ thi tuyển của các học sinh và bạn muốn tìm vị trí của học sinh Lâm Thiên Trang. Chúng ta sẽ thực hiện như sau:

Ví dụ về hàm MATCH

Tại ô G3 ta thực hiện công thức: =MATCH(G1,A2:A9,0)

Tham khảo: Hàm ROW trong Excel trả về số hàng trong ô tham chiếu

Giải thích:

 • G1: Tên học sinh mà bạn muốn xác định vị trí là “Lâm Thiên Trang”.
 • A2:A9: Vùng dữ liệu có chứa giá trị mà bạn muốn tìm là cột HỌ VÀ TÊN.
 • 0: Kiểu trả về vị trí tương đối của giá trị cần tìm.

Kết quả:

Kết quả khi sử dụng hàm MATCH

Hàm XMATCH cũng thực hiện tương tự:

Kết quả khi sử dụng hàm XMATCH

Ví dụ về hàm XMATCH tìm nhiều vị trí

Sử dụng hàm XMATCH để trả về vị trí nhiều điểm thi cùng một lúc.

Sử dụng hàm XMATCH để trả về vị trí nhiều điểm thi cùng một lúc.

Tại ô B14 ta thực hiện công thức: =XMATCH(B12:D12,B2:B9,0)

Tham khảo: Hàm ROW trong Excel trả về số hàng trong ô tham chiếu

Giải thích:

 • B12:D12: Điểm thi mà bạn muốn xác định vị trí là “8; 9 và 10”.
 • B2:B9: Vùng dữ liệu có chứa giá trị mà bạn muốn tìm là cột ĐIỂM THI.
 • 0: Kiểu trả về vị trí chính xác của giá trị cần tìm.

Kết quả:

Kết quả sử dụng hàm XMATCH để trả về vị trí nhiều điểm thi cùng một lúc.

Ví dụ hàm MATCH kết hợp INDEX

Sử dụng hàm INDEX kết hợp MATCH để tìm Họ và tên học sinh dựa vào vị trí của mã dự thi.

Tham khảo: 4 cách làm tròn số bằng hàm Round trên Excel

Ví dụ về hàm MATCH kết hợp INDEX

Tại ô B15 ta thực hiện công thức: =INDEX(A2:A9,MATCH(B12,C2:C9,0))

Tham khảo: Hàm ROW trong Excel trả về số hàng trong ô tham chiếu

Giải thích:

 • A2:A9: Vùng dữ liệu có chứa giá trị mà bạn muốn lấy là cột HỌ VÀ TÊN.
 • B12: Mã dự thi mà bạn muốn xác định vị trí là “133723”.
 • C2:C9: Vùng dữ liệu có chứa giá trị mà bạn muốn tìm là cột MÃ DỰ THI.
 • 0: Kiểu trả về vị trí tương đối của giá trị cần tìm.

Kết quả:

Kết quả sau khi sử dụng hàm MATCH kết hợp INDEX

Ví dụ hàm XMATCH kết hợp INDEX

Sử dụng hàm INDEX kết hợp XMATCH để tìm nhiều họ và tên học sinh dựa vào vị trí của mã dự thi.

Ví dụ về hàm XMATCH kết hợp INDEX

Tại ô B15 ta thực hiện công thức: =INDEX(A2:A9,XMATCH(B12:D12,C2:C9,0,1))

Tham khảo: Hàm ROW trong Excel trả về số hàng trong ô tham chiếu

Giải thích:

 • A2:A9: Vùng dữ liệu có chứa giá trị mà bạn muốn lấy là cột HỌ VÀ TÊN.
 • B12:D12: Mã dự thi mà bạn muốn xác định vị trí là “133723, 152280, 182851”.
 • C2:C9: Vùng dữ liệu có chứa giá trị mà bạn muốn tìm là cột MÃ DỰ THI.
 • 0: Kiểu trả về vị trí chính xác của giá trị cần tìm.
 • 1: Tìm kiếm từ đầu đến cuối.

Kết quả:

Kết quả sau khi sử dụng hàm MATCH kết hợp INDEX

Trên đây là một số ví dụ về hàm MATCH và XMATCH trong Excel. Mong rằng sẽ giúp ích cho bạn và chúc bạn thành công nhé. Hẹn gặp lại bạn ở những bài viết tiếp theo!

Tham khảo: Hàm thống kê trong Excel chi tiết nhất, có ví dụ minh họa

Bình chọn
5/5
Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest

Khám phá nhiều chủ đề khác