Blog Tin Học

Công thức hàm MIN, hàm MAX có điều kiện trong Excel

Hàm MIN, hàm MAX có điều kiện trong Excel cũng là các hàm thông dụng, ứng dụng được trong công việc bạn nên biết. Cũng để cho bạn có thể hiểu 1 cách hệ thống nhất, Blogphanmem chia sẻ bài viết Công thức hàm MIN, hàm MAX có điều kiện trong Excel. Bài viết sẽ chia sẻ về công thức hàm MIN, hàm MAX, và hàm MIN, hàm MAX có điều kiện và ví dụ cực dễ hiểu. Let’s start.

Hàm MIN

Định nghĩa

Hàm MIN trong Excel là hàm thường dùng để tìm giá trị nhỏ nhất trong một tập hợp các giá trị có sẵn. Ngoài ra hàm MIN còn được ứng dụng để tính toán: So sánh hai hoặc nhiều giá trị số cho trước, tìm số nhỏ nhất trong dữ liệu thỏa mãn 1 số điều kiện,…

Xem thêm: Hàm max có điều kiện

Công thức

Cú pháp hàm MIN có dạng =MIN(Number1, Number2,…)

Trong đó:

 • Number1, Number2, … là các giá trị số có sẵn cho trước.

Lưu ý:

 • Như công thức ở trên, nếu Number1, Number2 mà không phải là giá trị số thì hàm MIN sẽ trả về giá trị 0.
 • Number1, Number2 cũng có thể là mảng hay tham chiếu và lúc đó chỉ các số trong mảng hay tham chiếu đó được dùng. Còn các ô trống, văn bản hay giá trị logic trong đó hàm MIN sẽ bỏ qua không tính.
 • Nếu Number1, Number2 là định dạng văn bản, hay định dạng nào khác không phải số thì hàm MIN sẽ báo lỗi.

Ví dụ 1

Cho bảng tính Excel gồm có 4 lớp ứng với 4 dòng. 3 cột lần lượt là điểm TB toán, TB Lý, TB Hóa. Yêu cầu tính số điểm thấp nhất của môn toán, môn lý, môn hóa trong 4 lớp.

Sử dụng hàm MIN, ta có công thức: =MIN(B2:B5) để tính điểm thấp nhất môn toán. Tương tự =MIN(C2:C5) với môn lý và =MIN(D2:D5) với môn hóa.

Hàm max có điều kiện
Hàm max có điều kiện

Sau đó nhấn Enter sẽ ra được kết quả lần lượt là điểm số tb thấp nhất môn toán, lý, hóa của 4 lớp là 5.5, 5.6, 5.5. Rồi gióng vào bảng ta sẽ thấy lớp A3 có điểm Tb toán thấp nhất. Lớp A2 có điểm TB lý thấp nhất. Lớp A1 có điểm TB hóa thấp nhất. Còn lớp A4 là lớp học đều nhất trong 4 lớp.

Hàm max có điều kiện

Ví dụ 2

Hãy sử dụng hàm MIN để trả về số tiền ít nhất trong

Cho bảng thống kê lợi nhuận bán cà phê, Sting, chanh dây trong tháng 1, tháng 2, tháng 3 và lợi nhuận của 3 tháng. Yêu cầu tìm lợi nhuận thấp nhất trong 3 tháng.

Để tìm lợi nhuận thất nhất ta sử dụng công thức hàm MIN ở trên: =MIN(E2:E4)

Hàm max có điều kiện

Sau đó nhấn Enter và kiểm tra kết quả. Tháng 1 có lợi nhuận thấp nhất trong 3 tháng. Sử dụng hàm Min giúp ích rất nhiều khi phải so sánh rất nhiều dữ liệu dài, phức tạp như trong kế toán, tài chính.

Hàm MAX có điều kiện trong Excel

Hàm MAX

Định nghĩa

Tham khảo: Các hàm Logic trong Excel: And, Or, Xor và Not- công thức, cách dùng và ví dụ

Hàm MAX trong Excel là hàm thường dùng để tìm giá trị lớn nhất trong một tập hợp các giá trị có sẵn. Ngoài ra hàm MAX còn được ứng dụng để tính toán: So sánh hai hoặc nhiều giá trị số cho trước, tìm số lớn nhất trong dữ liệu thỏa mãn 1 số điều kiện,…

Công thức

Cú pháp sử dụng hàm Max là =Max(Number1,Number2,…).

Trong đó:

 • Number1, Number2, … là các giá trị số có sẵn cho trước.

Ví dụ

Cho bảng tính Excel gồm bảng điểm 3 môn toán, văn, anh của 5 học sinh. Yêu cầu tìm học sinh có điểm toán cao nhất lớp.

hàm MAX kết hợp với VLOOKUP

Áp dụng công thức hàm MAX ta có =MAX(D2:D6)

hàm MAX kết hợp với VLOOKUP

Nhấn Enter được kết quả là 9. Vậy Đức là học sinh có điểm toán cao nhất lớp.

Hàm lấy giá trị lớn hơn có điều kiện

Hàm MIN có điều kiện

Định nghĩa

Hàm MIN có điều kiện là hàm MIN kết hợp với hàm IF để cho ra kết quả là giá trị nhỏ nhất thỏa mãn 1 số điều kiện ràng buộc từ bảng dữ liệu làm việc nhiều đối số.

Công thức

Cú pháp hàm MIN có điều kiện =MIN(IF(logical test,[value_if_true],[value_if_false]))

Trong đó

 • logical test: là điều kiện logic được thỏa mãn.
 • [value_if_true]: là giá trị trả về nếu như điều kiện đúng.
 • [value_if_false]: là giá trị trả về nếu như điều kiện sai.

Cách sử dụng hàm MIN có điều kiện

Ví dụ: Cho bảng bên dưới hãy tìm số điểm thấp nhất của lớp A2.

Sử dụng công thức hàm MIN có điều kiện =MIN(IF(A3:A8=”LỚP A2″),B3:B8,””)) là lớp A2 và có số điểm thấp nhất.

Tham khảo: Microsoft Excel 2016 Tạo và làm việc với bảng tính Excel

Hàm lấy giá trị lớn hơn có điều kiện

Sau đó Nhấn tổ hợp phím Ctrl + Shift + Enter và được kết quả là 24,2 là đáp án đúng.

Lưu ý: Vì đây là một công thức mảng thì phải nhấn tổ hợp phím Ctrl + Shift + Enter thay vì chỉ nhấn phím Enter như thông thường.

Tìm giá trị lớn nhất có điều kiện trong Excel

Hàm MAX có điều kiện

Định nghĩa

Hàm MAX có điều kiện là hàm MAX kết hợp với hàm IF để cho ra kết quả là giá trị lớn nhất thỏa mãn 1 số điều kiện ràng buộc từ bảng dữ liệu làm việc nhiều đối số.

Tìm giá trị lớn nhất có điều kiện trong Excel

Công thức

Cú pháp hàm MAX có điều kiện =MAX(IF(logical test,[value_if_true],[value_if_false]))

Trong đó

 • logical test: là điều kiện logic được thỏa mãn.
 • [value_if_true]: là giá trị trả về nếu như điều kiện đúng.
 • [value_if_false]: là giá trị trả về nếu như điều kiện sai.

Cách sử dụng hàm MAX có điều kiện

Tìm với 1 điều kiện

Ví dụ: Cho bảng bên dưới hãy tìm số điểm cao nhất của lớp A1.

Sử dụng công thức hàm MAX có điều kiện =MAX (IF(A3:A8=”LỚP A1″),B3:B8,””))

Tìm giá trị lớn nhất có điều kiện trong Excel

Sau đó Nhấn tổ hợp phím Ctrl + Shift + Enter và được kết quả là 22,2 là đáp án đúng.

Lưu ý: Vì đây là một công thức mảng thì phải nhấn tổ hợp phím Ctrl + Shift + Enter thay vì chỉ nhấn phím Enter như thông thường.

Ứng dụng của hàm MIN, MAX có điều kiện

Hàm MIN, hàm MAX có điều kiện được ứng dụng trong các trường hợp sau:

 • Tìm GTNN, GTLN trong bảng dữ liệu dài, phức tạp.
 • Có thể kết hợp được nhiều hàm khác trong Excel, thuận tiện cho công việc văn phòng, kế toán, tài chính cần tính toán sổ sách.

Tổng kết

Vậy là Blogphanmem đã vừa chia sẻ đến bạn bài viết Công thức hàm MIN, hàm MAX có điều kiện trong Excel. Kèm với đó là các ví dụ minh họa trực quan, hy vọng bài viết đã giúp bạn hiểu thêm về cách áp dụng hàm MIN, MAX có điều kiện trong công việc cũng như học tập.

Tham khảo: Cách tính thời gian trong Excel – chênh lệch thời gian, cộng/trừ thời gian

Bình chọn
5/5
Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest

Khám phá nhiều chủ đề khác