Blog Tin Học

Bộ đề thi học kì 2 môn GDCD lớp 7 năm 2021 – 2022 6 Đề thi Giáo dục công dân lớp 7 học kì 2 (Ma trận, đáp án)

Đề thi học kì 2 lớp 7 môn GDCD mang đến cho các bạn 5 đề kiểm tra có đáp án chi tiết kèm theo bảng ma trận đề thi. Qua đó giúp các bạn có thêm nhiều gợi ý tham khảo, củng cố kiến thức làm quen với cấu trúc đề thi.

Đề thi GDCD lớp 7 cuối học kì 2 năm 2021 – 2022 được biên soạn với cấu trúc đề rất đa dạng, bám sát nội dung chương trình học trong sách giáo khoa. Đề thi học kì 2 GDCD 7 cũng là tư liệu hữu ích dành cho quý thầy cô tham khảo để ra đề thi cho các em học sinh của mình. Ngoài ra các bạn xem thêm một số đề thi học kì 2 lớp 7 như: đề thi học kì 2 môn tiếng Anh 7, đề thi học kì 2 Toán 7, đề thi học kì 2 Sinh học 7, đề thi học kì 2 môn Lịch sử 7.

Xem thêm: đề thi giáo dục công dân 7 học kì 2

Đề thi GDCD lớp 7 cuối học kì 2 năm 2021 – 2022 – Đề 1

Ma trận đề thi học kì 2 Công dân 7

Nội dung Ma trận Tổng Nhận biết Thông hiểu Vận dụng KQTLKQTLKQTL

Sống và làm việc có kế hoạch

Quyền được bảo vệ, chăm sóc, giáo dục của trẻ em Việt Nam

1 đ

. Bảo vệ môi trường và tài nguyên thiên nhiên

1 đ

1.0đ

1.0đ

Bảo vệ di sản văn hóa thế giới

1.0 đ

Quyền tự do, tín ngưỡng và tôn giáo

1.0đ

1,0

Tổng số điểm

6

1

3

10.0đ

Đề thi GDCD lớp 7 cuối học kì 2

A. Trắc nghiệm: (3.0 điểm)

Câu 1: Hành vi nào sau đây gây ô nhiễm môi trường? (1 đ)

a.Chặt phá cây rừng bừa bãi

b.Bảo vệ nguồn nước, bảo vệ động vật quý hiếm.

c.Trồng thêm cây xanh.

d.Bỏ rác đúng nơi quy định.

Câu 2: Kế hoạch sống và làm việc phải đảm bảo cân đối các nhiệm vụ : (1 đ)

a. Rèn luyện, lao động, học tập

b. Học tập, vui chơi, làm việc

c. Hoạt động, nghỉ ngơi, giúp gia đình

d. Cả a và c đều đúng

Câu 3: Bảo vệ, chăm sóc, giáo dục trẻ em là trách nhiệm của ai? (1 đ)

a. Gia đình

b. Nhà trường

c. Gia đình, nhà trường, Nhà nước, xã hội và công dân.

a. Nhà nước

B. Tự luận và tình huống: (7.0 điểm)

Câu 1: Em hiểu thế nào là môi trường? Môi trường có ảnh hưởng như thế nào đến cuộc sống con người? Cho 2 ví dụ về những việc làm ô nhiễm môi trường. (3.0 điểm)

Câu 2. Kể tên một số (4 di sản trở lên) di sản văn hoá ở nước ta được UNESCO công nhận là di sản văn hoá thế giới? (1điểm).

Câu 3. Bài tập:

Trong khu dân cư của Huyền có thùng rác công cộng. Đa số các gia đình đổ rác vào thùng , đổ vào xe rác mỗi buổi chiều nên khu phố tương đối sạch sẽ. Thế nhưng vẫn còn một số nhà đổ rác vào bãi ở đầu phố, rác bay lung tung, ruồi muỗi trông rất mất vệ sinh. Huyền còn nhỏ chẳng biết nói sao với họ.

a. Em nhận xét gì về hành vi của các gia đình đổ rác bừa bãi

b. Nếu gặp trường hợp như Huyền em xử lí như thế nào?

Đáp án đề thi GDCD lớp 7 cuối học kì 2

A. Trắc nghiệm khách quan: (3.0 điểm)

Câu 1: a -> 1 đ

Câu 2: d -> 1 đ

Câu 3: c -> 1 đ

B. Tự luận và tình huống: (7.0 điểm)

Câu 1:

– Môi trường được hiểu là toàn bộ các điều kiện tự nhiên, nhân tạo bao quanh con người, có tác động tới đời sống, sự tồn tại phát triển của con người và thiên nhiên. (1.0 đ)

– Môi trường có tầm quan trọng đặc biệt đối với đời sống của con người. (1đ)

– Ví dụ: Khí thải các nhà máy, các khu công nghiệp, rác thải sinh hoạt, khai thác tài nguyên thiên nhiên bừa bãi … (1đ)

Câu 3:

+ Thánh địa Mĩ Sơn, vịnh Hạ Long (1 đ) .

+ Cồng chiêng Tây Nguyên, nhã nhạc cung đình Huế… (1 đ).

Câu 3 – Bài tập (2 điểm)

a. Nhận xét:

+ Không chấp hành pháp luật, không có ý thức bảo vệ môi trường (0.5đ).

+ Sống mất vệ sinh gây ô nhiễm môi trường (0.5đ).

b. Xử lí:

+ Nhắc nhở mọi người làm như thế gây ô nhiễm môi trường làm mất mĩ quan (0.5đ).

Tham khảo: Tổng hợp các bài văn mẫu lớp 10 kì 1 hay nhất

+ Báo cáo đến cơ quan nhà nước có thẩm quyền để xử lí (0.5đ).

Đề thi GDCD lớp 7 cuối học kì 2 năm 2021 – 2022 – Đề 2

Ma trận đề thi học kì 2 Công dân 7

Mức độ

Chủ đề

Nhận biết

Thông hiểu

Vận dụng

Tổng điểm

Cấp độ thấp

Cấp độ cao

Quyền được bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em.

TN

TN

TL

TL

Quyền được bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em.

Số câu:

Số điểm:

Tỉ lệ:

2

1

10%

2

1

10%

Bảo vệ môi trường và TNTN

Hành vi phá hoại môi trường và cần bảo vệ môi trường

Môi trường là gì? Phân tích vai trò của môi trường, tài nguyên thiên nhiên?

Số câu:

Số điểm:

Tỉ lệ:

2

1

10%

1

3

30%

3

4

40%

Bảo vệ Di sản văn hóa

văn hóa vật thể và Phi vật thể ở địa phương?

Số câu:

Số điểm:

Tỉ lệ:

1

3

30%

1

3

30%

Bộ máy cấp cơ sở(xã, phưởng, thị trấn)

Tình huống

Số câu:

Số điểm:

Tỉ lệ:

1

2

20%

1

2

20%

Số câu:

Số điểm:

Tỉ lệ:

2

1

Tham khảo: Địa lí 11 Bài 9: Nhật Bản

10%

2

1

Tham khảo: Địa lí 11 Bài 9: Nhật Bản

10%

2

6

60%

1

2

20%

7

10

100%

Đề thi học kì 2 Công dân 7

I/ PHẦN TRẮC NGHIỆM: (2,0 điểm) Khoanh tròn các chữ cái trước câu trả lời đúng.

Câu 1: Trong các hành vi sau, hành vi nào xâm phạm đến quyền trẻ em?

A. Đưa trẻ em hư vào trường giáo dưỡng.

B. Buộc trẻ em nghiện hút đi cai nghiện.

C. Thương cho roi cho vọt, ghét cho ngọt cho ngào.

D. Buộc trẻ em phải đi học.

Câu 2: Trong trường hợp bị kẻ xấu rủ rê, lôi kéo vào con đường trộm cắp em sẽ làm gì?

A. Làm theo lời dụ dỗ để có tiền tiêu sài.

B. Thử một lần cho biết.

C. Nói với ba mẹ, thầy cô và đề nghị được giúp đỡ.

D. Rủ thêm bạn bè cho đỡ sợ.

Câu 3: Hành vi nào sau đây gây ô nhiễm và phá hủy môi trường ?

A. Khai thác thủy hải sản theo chu kì.

B. Phá rừng để trồng cây cà phê.

C. Khai thác gỗ theo kế hoạch gắn liền với cải tạo rừng.

D. Trồng cây gây rừng.

Câu 4: Biện pháp nào dưới đây có tác dụng bảo vệ môi trường?

A. Dùng than tổ ong để đốt thay củi nhằm tiết kiệm tiền.

B. Bón nhiều phân bón hóa học để cây trồng được xanh tốt.

C. Diệt hết các loại côn trùng để bảo vệ cây trồng.

D. Xử lý nước thải công nghiệp trước khi đổ vào nguồn nước.

II/ PHẦN TỰ LUẬN: (8,0 điểm)

Câu 1: (3,0 điểm)

a/ Em hãy chỉ ra các loại hình văn hóa thuộc văn hóa vật thể và Phi vật thể ở địa phương?

b/ Em sẽ làm gì để duy trì bảo vệ và phát huy các loại hình di sản văn hóa vật thể và Phi vật thể ở địa phương?

Câu 2: (3,0 điểm) Môi trường là gì? Phân tích vai trò của môi trường, tài nguyên thiên nhiên đối với cuộc sống của con người?

Câu 3: (2,0 điểm) Bài tập Tình huống:

Nhà An quyết định cả nhà đi vào thành phố Hồ Chí Minh để sinh sống, An cũng theo vào đó để học. Hè xong nhà An phải đi để còn xin đi học. Vậy gia đình An cần phải đến cơ quan nào để giải quyết? Hãy nêu giúp cách cho bạn.

Đáp án đề thi học kì 2 GDCD 7

I/ PHẦN TRẮC NGHIỆM: (2,0 điểm)

Câu 1:C ; Câu 2: C ; Câu 3: C ; Câu 4:D ; (0,5 điểm/câu)

II/ PHẦN TỰ LUẬN: (8,0 điểm)

Câu 1: (3,0 điểm)

a/ Các loại hình văn hóa vật thể và phi vật thể ở địa phương: (2,0 điểm)

Văn hóa vật thể

Văn hóa phi vật thể

– Điểm du lịch sinh thái: Thác Bản Ba, Thác Mơ, suối khoáng mỹ lâm, hồ thủy điện Na Hang.

– Di tích lịch sử: Kim Bình, cây Đa Tân Trào, Nha Công An, Chiến thắng Cầu Cả,..

– Hát then, lễ cấp sắc của dân tộc Dao, Lễ hội nhảy lửa của dân tộc Pà Thẻn Hồng Quang – Lâm Bình. Lễ hội Lồng Tồng huyện Chiêm Hóa…

b/ Liên hệ bản thân:

– Giữ gìn sạch đẹp các di sản văn hoá ở địa phương.

– Đi thăm quan, tìm hiểu di tích lịch sử.

– Không vứt rác bừa bãi.

– Tố giác kẻ gian ăn cắp các cổ vật, di vật, (1,0 điểm)

Câu 2: (3,0 điểm) Gợi ý làm bài:

* Môi trường: bao gồm các yếu tố tự nhiên và vật chất nhân tạo bao quanh con người có ảnh hưởng đến đời sống, sản xuất, sự tồn tại phát triển của con người và thiên nhiên. (1,0 điểm)

* Vai trò của môi trường, tài nguyên thiên nhiên đối với cuộc sống của con người:

– Cung cấp cho con người phương tiện để sinh sống, phát triển mọi mặt. Nếu không có môi trường, con người sẽ không thể tồn tại được. (1,0 điểm)

– Tạo nên cơ sở vật chất để phát triển kinh tế, văn hoá, xã hội, nâng cao chất lượng cuộc sống của con người. (1,0 điểm)

Câu 3: (2,0 điểm) Bài tập Tình huống:

– Đến UBND xã xin cắt hộ khẩu trường hợp đã có nhà sẵn trong đó; còn không xin tạm vắng một thời gian sau đó chuyển hộ khẩu đến công an.(1,0 điểm)

– Để xin đi học cần đến trường học xin giấy chuyến trường và xác nhận của phòng giáo dục huyện.(1,0 điểm)

……………

Mời các bạn tải File tài liệu để xem thêm đề thi cuối kì 2 Công dân 7

Tham khảo: Cách viết đoạn văn tiếng Anh Cách viết một đoạn văn bằng tiếng Anh

Bình chọn
5/5
Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest

Khám phá nhiều chủ đề khác