Blog Tin Học

Đáp án môn Tiếng Anh thi tốt nghiệp THPT 2020 – 24 mã đề (tham khảo)

Ngoại ngữ (chủ yếu là Tiếng Anh) là môn thi bắt buộc trong kỳ thi tốt nghiệp THPT 2020. Theo thống kê, sẽ có khoảng hơn 860.000 thí sinh dự thi tốt nghiệp môn học này.

Năm 2019, cả nước có 789.435 thí sinh dự thi môn Tiếng Anh.

Xem thêm: đáp án tiếng anh thpt 2020

Điểm trung bình môn Tiếng Anh là 4,36;

Có 542.666 bài thi môn Tiếng Anh dưới điểm trung bình chiếm 68,74%. Môn thi này cũng có 630 bài thi bị điểm liệt (<1). Có 299 bài thi đạt điểm 10

Điểm số có nhiều thí sinh đạt nhất là 3,2.

Trong khi đó, kỳ thi THPT quốc gia năm 2018, điểm trung bình của môn tiếng Anh trên cả nước là 3,91 điểm.

Trong tổng 814.779 thí sinh dự thi có 637.335 thí sinh- chiếm 78,22% có điểm dưới trung bình là. Kỳ thi cũng ghi nhận 2.189 thí sinh – chiếm 0,0026% bị điểm liệt.

Điểm số có nhiều thí sinh đạt nhất của môn thi tiếng Anh thi THPT quốc gia 2018 là 3 điểm. Trong khi đó chỉ có 76 thí sinh đạt điểm 10. Số thí sinh đạt từ 9 đến 9,8 điểm là 4.838 thí sinh. Có 732 thí sinh bị điểm 0.

Đáp án tham khảo môn Tiếng Anh thi tốt nghiệp THPT 2020 tất cả 24 mã đề được cập nhật liên tục:

Mã đề 401

{keywords}

Tham khảo: Tài liệu ôn thi THPT quốc gia 2022 môn sử và Tổng hợp kiến thức lịch sử thi THPT quốc gia 2022

Mã đề 402

{keywords}

Tham khảo: Tài liệu ôn thi THPT quốc gia 2022 môn sử và Tổng hợp kiến thức lịch sử thi THPT quốc gia 2022

Mã đề 403

{keywords}

Tham khảo: Tài liệu ôn thi THPT quốc gia 2022 môn sử và Tổng hợp kiến thức lịch sử thi THPT quốc gia 2022

Mã đề 404

{keywords}

Tham khảo: Tài liệu ôn thi THPT quốc gia 2022 môn sử và Tổng hợp kiến thức lịch sử thi THPT quốc gia 2022

Mã đề 405

{keywords}

Tham khảo: Tài liệu ôn thi THPT quốc gia 2022 môn sử và Tổng hợp kiến thức lịch sử thi THPT quốc gia 2022

Mã đề 406

{keywords}

Mã đề 407

{keywords}

Tham khảo: Tài liệu ôn thi THPT quốc gia 2022 môn sử và Tổng hợp kiến thức lịch sử thi THPT quốc gia 2022

Mã đề 408

{keywords}

Tham khảo: Tài liệu ôn thi THPT quốc gia 2022 môn sử và Tổng hợp kiến thức lịch sử thi THPT quốc gia 2022

Mã đề 409

{keywords}

Tham khảo: Tài liệu ôn thi THPT quốc gia 2022 môn sử và Tổng hợp kiến thức lịch sử thi THPT quốc gia 2022

Mã đề 410

Tham khảo: Tài liệu ôn thi THPT quốc gia 2022 môn sử và Tổng hợp kiến thức lịch sử thi THPT quốc gia 2022

{keywords}

Tham khảo: Tài liệu ôn thi THPT quốc gia 2022 môn sử và Tổng hợp kiến thức lịch sử thi THPT quốc gia 2022

Mã đề 411

Tham khảo: Tài liệu ôn thi THPT quốc gia 2022 môn sử và Tổng hợp kiến thức lịch sử thi THPT quốc gia 2022

{keywords}

Tham khảo: Tài liệu ôn thi THPT quốc gia 2022 môn sử và Tổng hợp kiến thức lịch sử thi THPT quốc gia 2022

Mã đề 412

{keywords}

Mã đề 413

{keywords}

Tham khảo: Tài liệu ôn thi THPT quốc gia 2022 môn sử và Tổng hợp kiến thức lịch sử thi THPT quốc gia 2022

Mã đề 414

{keywords}

Tham khảo: 45 câu bài tập Mệnh đề Quan hệ kinh điển (kèm đáp án)

Mã đề 415

{keywords}

Mã đề 416

{keywords}

Mã đề 417

{keywords}

Tham khảo: Tài liệu ôn thi THPT quốc gia 2022 môn sử và Tổng hợp kiến thức lịch sử thi THPT quốc gia 2022

Mã đề 418

Tham khảo: Tài liệu ôn thi THPT quốc gia 2022 môn sử và Tổng hợp kiến thức lịch sử thi THPT quốc gia 2022

{keywords}

Tham khảo: Tài liệu ôn thi THPT quốc gia 2022 môn sử và Tổng hợp kiến thức lịch sử thi THPT quốc gia 2022

Mã đề 419

{keywords}

Tham khảo: Tài liệu ôn thi THPT quốc gia 2022 môn sử và Tổng hợp kiến thức lịch sử thi THPT quốc gia 2022

Mã đề 420

{keywords}

Tham khảo: Tài liệu ôn thi THPT quốc gia 2022 môn sử và Tổng hợp kiến thức lịch sử thi THPT quốc gia 2022

Mã đề 421

{keywords}

Tham khảo: Tài liệu ôn thi THPT quốc gia 2022 môn sử và Tổng hợp kiến thức lịch sử thi THPT quốc gia 2022

Mã đề 422

{keywords}

Mã đề 423

{keywords}

Mã đề 424

{keywords}

Tiếp tục cập nhật…

Để xem điểm thi nhanh nhất ngay khi có kết quả, truy cập: Tra cứu điểm thi tốt nghiệp THPT 2020

Nguồn: Tuyensinh247.com

Tham khảo: Hoá học 12 Bài 26: Kim loại kiềm thổ và hợp chất quan trọng của chúng

Bình chọn
5/5
Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest

Khám phá nhiều chủ đề khác