Blog Tin Học

Trình chuyển đổi PPT sang JPG

Đánh giá công cụ này 4.6 / 5

Xem thêm: Chuyển powerpoint sang ảnh

Bạn cần chuyển đổi và tải xuống ít nhất 1 tập tin để đưa ra phản hồi

Tham khảo: NGUỒN ẢNH HD, ICON VÀ FONT MIỄN PHÍ – SLIDE FACTORY

Phản hồi đã được gửi đi

Cảm ơn bạn đã bình chọn

Tham khảo: Microsoft PowerPoint 2010 Phần mềm tạo bài thuyết trình

Bình chọn
5/5
Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest

Khám phá nhiều chủ đề khác