Blog Tin Học

Hoán đổi (xoay) dữ liệu từ hàng sang cột hoặc ngược lại

Nếu bạn có một trang tính chứa dữ liệu trong các cột mà bạn cần xoay để sắp xếp lại nó theo hàng, hãy dùng tính năng Hoán đổi. Với tính năng này, bạn có thể nhanh chóng chuyển đổi dữ liệu từ cột thành hàng hoặc ngược lại.

Ví dụ, nếu dữ liệu của bạn trông như thế này, với Khu vực Bán hàng nằm trong đầu đề cột và Quý ở phía bên trái:

Xem thêm: Chuyển cột thành hàng trong excel

Dữ liệu khu vực trong cột

Tham khảo: Excel là gì? Tầm quan trọng của Excel trong công việc và học tập

Tính năng Hoán đổi sẽ sắp xếp lại bảng để các Quý được hiển thị trong đầu đề cột và Vùng Bán hàng có thể hiển thị ở bên trái, như thế này:

Sau đây là cách thực hiện:

  1. Chọn phạm vi dữ liệu bạn muốn sắp xếp lại, bao gồm bất kỳ nhãn cột hoặc hàng nào và nhấn Ctrl+C.

  2. Tham khảo: Hàm LEN là gì? Hướng dẫn cách sử dụng hàm LEN trong Excel

    Chọn một vị trí mới trong trang tính mà bạn muốn dán bảng đã hoán đổi, đảm bảo rằng có nhiều không gian để dán dữ liệu của bạn. Bảng mới mà bạn dán ở đó sẽ ghi đè hoàn toàn mọi dữ liệu / định dạng đã có ở đó.Bấm chuột phải lên ô trên cùng bên trái của ô mà bạn muốn dán bảng đã hoán đổi, rồi chọn Hoán .

    Menu Tùy chọn Dán

  3. Sau khi xoay dữ liệu thành công, bạn có thể xóa bảng ban đầu và dữ liệu trong bảng mới sẽ vẫn giữ nguyên.

    Tham khảo: Hướng dẫn kích hoạt, sử dụng công cụ Data Analysis trong Excel từ A-Z

Bình chọn
5/5
Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest

Khám phá nhiều chủ đề khác