Blog Tin Học

Cài đặt Domain Controller và DNS Server trên Windows Server 2012

Một trong những khái niệm quan trọng nhất của mạng Windows là domain (tức miền hay vùng).Một domain là tập hợp các tài khoản người dùng và tài khoản máy tính được nhóm lại với nhau để quản lý một cách tập trung. Và công việc quản lý là dành cho domain controller (bộ điều khiển miền) nhằm giúp việc khai thác tài nguyên trở nên dễ dàng hơn.Hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn cấu hình DC (Domain Controller) và DNS server trên nền tảng Windows server 2012.

Hướng dẫn cấu hình Domain Controller và DNS Server trên Windows Server 2012 R2

Chuẩn bị

  • Tên Server: DC1
  • Tên domain: blogtinhoc.edu.vn
  • Địa chỉ IP: 172.16.0.1/24

Thực hiệnMở Server ManagerdcTrên màn hình Dashboard –> Add roles and featuresBefore You Begin: NextInstallation Type: NextServer Selection: NextTrong hộp thoại Select Server Roles chọn Active Directory Domain ServicesUFeatures: NextAD DS: NextComfirmation: InstallSau khi cài xong, nhấn CloseTiếp theo, nhấn vào Promote this server to a Domain ControllerDeployment Configuration: Chọn Add a new forest. Gõ Root domain name theo ý bạn, ở đây là blogtinhoc.edu.vnDomain Controller Options: Giữ nguyên các giá trị mặc định, đặt mật khẩu cho DSRM, tiếp theo Next lên tiếp 4 lần để mặc định các thiết lập cho DNS, NetBIOS và đường dẫn AD DS database, log files và SYSVOL.Kiểm tra lại các thiết lập và nhấn Install để bắt đầu cài đặt.Sau khi cài đặt xong, Server sẽ tự động khởi động lại, bạn đăng nhập và kiểm tra sẽ thấy AD DS và DNS Server đã được cài đặtXem chi tiết các bước thực hiện qua Video Cài đặt Domain Controller và DNS Server trên Windows Server 2012

Bình chọn
5/5
Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest

Khám phá nhiều chủ đề khác