Blog Tin Học

Mẫu bài tập thực hành tin học văn phòng có kèm lời giải đáp

Mẫu bài tập thực hành tin học văn phòng có kèm lời giải đáp chi tiết, giúp mọi người có thể tự rèn luyện kĩ năng tin học. Tin học văn phòng là chứng chỉ cần thiết cho sinh viên trước khi đi làm, chính vì vậy việc học tin học là điều vô cùng cần thiết. Tuy nhiên, khi mới tiếp xúc bạn có thể không nắm kịp các công thức và gặp khó khăn khi giải quyết các bài thực hành về word, excel hay power point. Để giúp các bạn giải quyết được vấn đề này, sau đây chúng tôi sẽ tổng hợp bài thực hành tin học văn phòng có kèm hướng dẫn lời giải chi tiết dưới đây, cùng theo dõi và thực hiện để rèn luyện kĩ năng của bản thân nhé.

    Xem thêm: Bài tập word cơ bản có lời giải

  • Cách tính diện tích toàn phần hình trụ có kèm bài tập ví dụ
  • Công thức tính thể tích hình trụ có bài tập ví dụ minh họa cụ thể
  • Cách tính thể tích hình hộp chữ nhật có kèm bài tập ví dụ cụ thể
  • Cách tính diện tích cung tròn có kèm bài tập ví dụ cụ thể
  • Cách tính diện tích hình Elip có kèm bài tập ví dụ minh họa cụ thể
  • Mẫu bài tập thực hành tin học văn phòng có kèm lời giải đáp
  • 101 mẫu bài tập Pascal cơ bản đến nâng cao có kèm lời giải đáp
  • Cách tính độ lệch chuẩn và bài tập ví dụ minh họa cụ thể

Hãy cùng gonhub.com tham khảo những mẫu bài tập thực hành tin học dưới đây và rèn luyện kĩ năng tin học của bản thân nhé.

1. Bài tập định dạng văn bản, chèn kí tự đặc biệt cho đoạn văn

Mẫu bài tập thực hành tin học văn phòng có kèm lời giải đáp

Hướng dẫn:

Bước 1: Soạn thảo nội dung văn bản, định dạng chữ in đậm, in nghiêng

Mẫu bài tập thực hành tin học văn phòng có kèm lời giải đáp

Bước 2: Định dạng font chữ cho các câu thơ 3, 4 thuộc font Arial:

Mẫu bài tập thực hành tin học văn phòng có kèm lời giải đáp

Tương tự câu 7, 8 thuộc font Tahoma.

Bước 3: Đặt con trỏ chuột giữa 2 đoạn thơ -> vào thẻ Insert -> Symbol -> Symbol -> More Symbol:

Mẫu bài tập thực hành tin học văn phòng có kèm lời giải đáp

Bước 4: Trong mục Font chọn Widings chứa kí tự cần chèn -> kích đúp vào kí tự cần chèn hoặc nhấn Insert:

Mẫu bài tập thực hành tin học văn phòng có kèm lời giải đáp

Kết quả đã chèn kí tự đặc biệt phân cách 2 đoạn thơ:

Mẫu bài tập thực hành tin học văn phòng có kèm lời giải đáp

Bước 5: Bôi đen đoạn thơ thứ 2 cần chèn kí tự đầu dòng vào thẻ Home -> nhấn vào biểu tượng Bullets -> lựa chọn kí tự muốn sử dụng làm kí tự đầu dòng:

Mẫu bài tập thực hành tin học văn phòng có kèm lời giải đáp

Bước 6: Cuối cùng bạn chỉ cần chỉnh lại vị trí đoạn 2 so với đoạn 1 bằng cách di chuyển vị trí trên thanh Ruler:

Mẫu bài tập thực hành tin học văn phòng có kèm lời giải đáp

Như vậy đã soạn thảo và định dạng bài thơ theo yêu cầu:

Mẫu bài tập thực hành tin học văn phòng có kèm lời giải đáp

2. Bài tập tạo đối tượng đồ họa và định dạng văn bản

Mẫu bài tập thực hành tin học văn phòng có kèm lời giải đáp

Hướng dẫn:

Bước 1: Vào thẻ Insert -> chọn khung hình cần tạo:

Mẫu bài tập thực hành tin học văn phòng có kèm lời giải đáp

Bước 2: Nhấn giữ chuột để vẽ khung hình theo ý muốn -> tùy chỉnh màu sắc, các hiệu ứng:

Mẫu bài tập thực hành tin học văn phòng có kèm lời giải đáp

Bước 3: Chuột phải vào đối tượng chọn Add text:

Mẫu bài tập thực hành tin học văn phòng có kèm lời giải đáp

Bước 4: Nhập nội dung cần chèn -> bôi đen nội dung cần tạo kí tự đầu dòng – > vào thẻ Home -> Bullet -> lựa chọn kí tự cần tạo đầu dòng:

Mẫu bài tập thực hành tin học văn phòng có kèm lời giải đáp

Tương tự chèn kí tự đặc biệt -> kết quả đã đạt được theo yêu cầu bài:

Mẫu bài tập thực hành tin học văn phòng có kèm lời giải đáp

3. Bài tập chia văn bản theo cột, viết chữ đầu dòng theo mẫu

Mẫu bài tập thực hành tin học văn phòng có kèm lời giải đáp

Hướng dẫn:

Bước 1: Soạn thảo nôi dung text theo yêu cầu, chú ý khi soạn thảo xong nhấn phím Enter kết thúc đoạn văn bản -> bôi đen toàn bộ văn bản -> vào thẻ Layout -> Columns -> chọn Three vì ở đây chia 3 cột:

Mẫu bài tập thực hành tin học văn phòng có kèm lời giải đáp

Kết quả đã chia văn bản thành 3 cột:

Mẫu bài tập thực hành tin học văn phòng có kèm lời giải đáp

Nếu các bạn không nhấn Enter kết thúc cho đoạn văn thì khi chia dù chọn 3 cột nhưng vẫn bị lỗi, nó thực hiện viết hết cột thứ 1 cho đến hết trang mới chuyển sang cột thứ 2:

Tham khảo: Hướng dẫn cách ngắt trang trong word 2010 dành cho người mới học

Mẫu bài tập thực hành tin học văn phòng có kèm lời giải đáp

Bước 2: Bôi đen chữ Ở cần tạo chữ cái viết hoa đầu đoạn -> vào thẻ Insert -> Text -> Dropcap -> Dropped:

Mẫu bài tập thực hành tin học văn phòng có kèm lời giải đáp

Bước 3: Tùy chỉnh vị trí chữ Dropcap bạn được kết quả theo yêu cầu bài:

Mẫu bài tập thực hành tin học văn phòng có kèm lời giải đáp

4. Bài tập sử dụng bảng biểu

Mẫu bài tập thực hành tin học văn phòng có kèm lời giải đáp

Hướng dẫn:

Bước 1: Tạo bảng gồm 2 cột 3 dòng để điền quốc huy và nhà trường:

Mẫu bài tập thực hành tin học văn phòng có kèm lời giải đáp

Bước 2: Nhập nội dung -> loại bỏ đường viền của bảng:

Mẫu bài tập thực hành tin học văn phòng có kèm lời giải đáp

Bước 3: Nhập tiêu đề bảng -> căn chỉnh in đậm và vị trí chính giữa:

Mẫu bài tập thực hành tin học văn phòng có kèm lời giải đáp

Bước 4: Tạo bảng gồm 7 cột 8 dòng để tạo bảng điểm:

Mẫu bài tập thực hành tin học văn phòng có kèm lời giải đáp

Bước 5: Nhập tiêu đề bảng như hình:

Mẫu bài tập thực hành tin học văn phòng có kèm lời giải đáp

Bước 6: Bôi đen từ ô điểm học kì I tới cuối bảng -> chuột phải chọn Merge Cell:

Mẫu bài tập thực hành tin học văn phòng có kèm lời giải đáp

Tương tự hòa ô cho các ô còn lại.

Bước 7: Vì nhiều ô nên vị trí không ở vị trí chính giữa -> lựa chọn các ô cần căn chỉnh -> vào thẻ layout -> Alignment -> kích chọn biểu tượng Align Center:

Mẫu bài tập thực hành tin học văn phòng có kèm lời giải đáp

Bước 8: Tương tự căn chỉnh cho các ô còn lại. Căn chỉnh lại hướng chữ cho điểm toán, Vật lý, hóa học bằng cách bôi đen 3 ô đó -> vào thẻ layout -> Alignment -> Text Direction:

Mẫu bài tập thực hành tin học văn phòng có kèm lời giải đáp

Việc còn lại bạn chỉ cần nhập nội dung cho bảng:

Mẫu bài tập thực hành tin học văn phòng có kèm lời giải đáp

5. Bài tập chèn chữ nghệ thuật, chèn ảnh vào văn bản

Mẫu bài tập thực hành tin học văn phòng có kèm lời giải đáp

Hướng dẫn:

Bước 1: Chèn bảng gồm 2 cột 1 hàng -> nhập nội dung chữ cần chèn:

Mẫu bài tập thực hành tin học văn phòng có kèm lời giải đáp

Bước 2: Vào thẻ Insert -> Text -> Word Art -> lựa chọn kiểu chữ cần chèn:

Mẫu bài tập thực hành tin học văn phòng có kèm lời giải đáp

Bước 3: Nhập nội dung tiêu đề -> vào thẻ Format -> kích chọn biểu tượng Text Effect -> lựa chọn kiểu vòng cung cần tạo cho chữ nghệ thuật:

Mẫu bài tập thực hành tin học văn phòng có kèm lời giải đáp

Điều chỉnh độ cong cho chữ bằng cách kích chọn biểu tượng nút tròn hình cam:

Mẫu bài tập thực hành tin học văn phòng có kèm lời giải đáp

Bước 4: Xóa bỏ đường viền của bảng -> vào thẻ Insert -> chọn Picture -> lựa chọn Online Picture để tìm kiếm ảnh chèn trên mạng:

Mẫu bài tập thực hành tin học văn phòng có kèm lời giải đáp

Bước 5: Nhập từ liên quan tới hình ảnh cần tìm -> nhấn Enter -> kết quả hiển thị kích chọn ảnh muốn chèn -> Insert:

Mẫu bài tập thực hành tin học văn phòng có kèm lời giải đáp

Tùy chỉnh lại kích thước của ảnh cho phù hợp với nội dung -> Kết quả bạn đã giải quyết yêu cầu bài:

Mẫu bài tập thực hành tin học văn phòng có kèm lời giải đáp

6. Bài tập gõ công thức trong Word

Mẫu bài tập thực hành tin học văn phòng có kèm lời giải đáp

Hướng dẫn:

Tham khảo: Cách đánh số thứ tự trong Word Đơn giản, chuẩn xác nhất

Gõ chỉ số dưới nhấn tổ hợp phím Ctrl + = hoặc vào thẻ Home kích chọn biểu tượng x với chỉ số dưới:

Mẫu bài tập thực hành tin học văn phòng có kèm lời giải đáp

Để quay trở lại chế độ bình thường nhấn tổ hợp Ctrl + = một lần nữa hoặc kích chọn biểu tượng x (với chỉ số dưới) trong thẻ Font

Tương tự để gõ chỉ số trên nhấn tổ hợp phím Ctrl + Shift + + hoặc kích chọn biểu tượng chỉ số trên trong thẻ Font:

Mẫu bài tập thực hành tin học văn phòng có kèm lời giải đáp

Kết hợp cách gõ chỉ số trên và chỉ số dưới bạn đã có thể giải quyết yêu cầu của bài tập:

Mẫu bài tập thực hành tin học văn phòng có kèm lời giải đáp

7. Tạo giấy mời theo mẫu

Mẫu bài tập thực hành tin học văn phòng có kèm lời giải đáp

Hướng dẫn:

Ở bài này mấu chốt vấn đề tạo dấu chấm trên các dòng bằng nhau sao cho giấy mời đạt chuẩn mực. Bôi đen các dòng cần tạo dấu chấm khi nhấn Tab-> nhấn chuột trái vào vị trí muốn kết thúc dấu chấm trên thanh Ruler:

Mẫu bài tập thực hành tin học văn phòng có kèm lời giải đáp

Kích đúp chuột vào dấu tab vừa tạo -> hộp thoại xuất hiện tùy chỉnh độ dài tab tạo dấu chấm -> trong mục Leader kích chọn 2…. -> kích chọn OK:

Mẫu bài tập thực hành tin học văn phòng có kèm lời giải đáp

Đặt con trỏ chuột sau dấu hai chấm của dòng Trân trọng kính mời nhấn phím Tab -> dấu chấm được tạo đến vị trí đặt tab. Tương tự với các dòng còn lại.

Việc cuối cùng bạn tạo đường viền cho giấy mời vừa tạo:

Mẫu bài tập thực hành tin học văn phòng có kèm lời giải đáp

Giấy mời được tạo như mong muốn:

Mẫu bài tập thực hành tin học văn phòng có kèm lời giải đáp

Có thể chèn thêm ảnh vào trong giấy mời

Mẫu bài tập thực hành tin học văn phòng có kèm lời giải đáp

8. Bài tập tạo sơ đồ

Mẫu bài tập thực hành tin học văn phòng có kèm lời giải đáp

Hướng dẫn:

Với bài này bạn chỉ cần vào thẻ Insert -> Shapes lựa chọn hình khối tạo nên sơ đồ theo yêu cầu bài:

Mẫu bài tập thực hành tin học văn phòng có kèm lời giải đáp

Để hình khối ấn tượng hơn bạn tạo thêm cho nó các hiệu ứng:

Mẫu bài tập thực hành tin học văn phòng có kèm lời giải đáp

Sau khi tạo xong chuột phải chọn Add Text để chèn chữ vào trong hình khối:

Mẫu bài tập thực hành tin học văn phòng có kèm lời giải đáp

Cuối cùng sau khi tạo xong sơ đồ bạn cần chọn tất cả đối tượng -> chuột phải chọn Group để thành 1 khối thống nhất hạn chế việc sai vị trí trên hình:

Mẫu bài tập thực hành tin học văn phòng có kèm lời giải đáp

Kết quả bạn có thể di chuyển chúng 1 cách dễ dàng:

Mẫu bài tập thực hành tin học văn phòng có kèm lời giải đáp

Mẫu bài tập thực hành tin học văn phòng có kèm lời giải đáp

Hướng dẫn:

Chèn Header tương tự chèn Footer. Ví dụ để chèn Header bạn vào thẻ Insert -> chọn Header -> lựa chọn kiểu cần tạo Header:

Mẫu bài tập thực hành tin học văn phòng có kèm lời giải đáp

Nhập nội dung cần tạo Header:

Mẫu bài tập thực hành tin học văn phòng có kèm lời giải đáp

Đặt con trỏ chuột tại vị trí muốn chèn số trang -> vào thẻ Insert -> Page Number -> Current Position:

Mẫu bài tập thực hành tin học văn phòng có kèm lời giải đáp

Kết quả đã tạo Header có kèm số trang:

Mẫu bài tập thực hành tin học văn phòng có kèm lời giải đáp

Thực hiện tương tự muốn chèn tiêu đề chân trang chỉ khác bạn vào thẻ Insert -> chọn Footer

Trên đây là tổng hợp mẫu bài tập thực hành tin học văn phòng có kèm lời giải đáp chi tiết, hy vọng sẽ giúp mọi người có thể luyện kĩ năng tin học của mình thêm phần tốt hơn, vượt qua kì thi tin học và sử dụng hiệu quả trong công việc mỗi ngày. Mong rằng những chia sẻ của chúng tôi sẽ giúp ích được phần nào cho mọi người và hãy thường xuyên truy cập gonhub.com để cập nhật thêm nhiều tư liệu giáo dục hay cho bản thân nhé.

Tham khảo: Chuyển sang Word

Bình chọn
5/5
Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest

Khám phá nhiều chủ đề khác